Nguyễn Sinh Hùng » Kinh tế » 5 thủ tục hành chính mới ban hành của VAMC

(Kinh tế) - Với việc công bố 5 thủ tục hành chính mới, Bộ thủ tục hành chính của NHNN hiện nay gồm có 265 thủ tục thuộc các lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngoại hối…

NHNN công bố các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam.

NHNN công bố các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam.

Ngày 24/9/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Quyết định số 2134/QĐ-NHNN công bố các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam.
Theo đó, 5 thủ tục hành chính mới ban hànhliên quan đến hoạt động của VAMC được NHNN công bố, bao gồm:

(1) Thủ tục thông báo việc ban hành/sửa đổi, bổ sung/ thay thế các chính sách quản lý, quy định nội bộ về mua, bán, xử lý nợ xấu của VAMC;

(2) Thủ tục chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt của VAMC;

(3) Thủ tục chấp thuận Phương án mua nợ theo giá trị thị trường của VAMC;

(4) Thủ tục chấp thuận Phương án hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay của VAMC;

(5) Thủ tục chấp thuận Phương án góp vốn điều lệ, vốn cổ phần của khách hàng vay là doanh nghiệp của VAMC. Các thủ tục này được quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam mới được ban hành vào ngày 6/9/2013.

Toàn bộ nội dung của TTHC theo Quyết định công bố của NHNN sẽ được cập nhật đầy đủ, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Trang tin điện tử của NHNN tạo điều kiện cho VAMC thực hiện các thủ tục đối với NHNN.

Với việc công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến hoạt động của VAMC, Bộ thủ tục hành chính của NHNN hiện nay gồm có 265 thủ tục thuộc các lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngoại hối, thành lập và hoạt động ngân hàng, thanh toán và các lĩnh vực khác.

(Trí Thức Trẻ/SBV)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!