Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » 6 nội dung Quốc hội yêu cầu BT Cao Đức Phát thực hiện?

(Chính trị) - Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng huy động mọi nguồn lực để phục hồi tăng trưởng ngành nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện,ban hành các quy chuẩn để kiểm soát chặt chất lượng phân bón, rà soát hệ thống hồ, đập…

Bộ trưởng Cao Đức Phát

Bộ trưởng Cao Đức Phát

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã kết thúc, Quốc hội đã thông qua  quyết nghị đối với yêu cầu dành cho một số Bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Cao Đức Phát về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể như sau:

1. Từ nay đến năm2015, huy động mọi nguồn lực để phục hồi tốc độ tăng trưởng trong nông nghiệp, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

2. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện, cả trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản, lâm nghiệp, bảo vệ rừng và trồng rừng, đặc biệt chú ý rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển gắn với việc phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo vệ các vùngsinh quyển và phát triển du lịch ven biển.

3. Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tăng tỷ trọng sản phẩm qua chế biến, hạn chế xuất khẩu sản phẩm thô; xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp quốc gia gắn với áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ; chấn chỉnh các khâu từ giống cây trồng vật nuôi, đến sản xuất, chăn nuôi, chế biến, bảo quản, bao bì, thị trường tiêu thụ và hỗ trợ tài chính tín dụng.

4. Tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chính sách liên quan đến sản xuất nông nghiệp cho nông dân, xuất khẩu gạo, hỗ trợ ngư dân, di dân tái định cư, nhất là tái định cư các công trình thủy điện để bảo đảm ổn định sản xuất và đời sống.

5. Trong năm 2014, hoàn thành việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý vật tư nông nghiệp; tổ chức lại thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm.

6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thônrà soát toàn bộ hệ thống hồ, đập thủy lợi để có kế hoạch đầu tư, gia cố, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ, báo cáo kết quả thực hiện rà soát với Quốc hội vào cuối năm 2014.

Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được Quốc hội đặt ra cho Bộ trưởng Cao Đức Phát nhưng là những vấn đề đang được Chỉnh phủ chỉ đạo triển khai trong dài hạn nên không đưa vào quyết nghị.

(Trí Thức Trẻ)

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!