Nguyễn Sinh Hùng » Hoạt động » Bế mạc phiên họp 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Hoạt động) - Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội xem xét, thông qua và cho ý kiến 30 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết.


Sau hơn 2 ngày làm việc, sáng 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 29. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đánh giá kết quả kì họp thứ 7 và việc chuẩn bị  kì họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Sáng 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 29

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đánh giá: Kì họp thứ 7 diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã tác động không nhỏ đến nội dung của chương trình nghị sự. Với tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả, Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân, đoàn kết vượt qua khó khăn để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Tại kì họp thứ 7, Quốc hội tiếp tục có sự cải tiến, đổi mới trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và điều hành kì họp. Công tác điều hành khoa học, linh hoạt, bảo đảm tập trung dân chủ, định hướng thảo luận vào những vấn đề trọng tâm, phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.

Cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kì họp thứ 8, nhiều ý kiến cho rằng: kì họp thứ 8 là kỳ họp cuối năm, khối lượng công việc nhiều, trọng tâm là xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, các báo cáo công tác tư pháp. Tuy nhiên, năm nay là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp mới, do đó, công tác xây dựng pháp luật, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phải được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: “Kì họp này có 16, 17 dự án Luật thông qua là lớn nhất trong các kì họp, đặc biệt là kì họp thông qua những luật sau Hiến pháp. Đề nghị Thường vụ quán triệt tinh thần thực thi Hiến pháp, diễn giải Hiến pháp thể hiện vào Luật. Chính phủ, Bộ Tư pháp cần đặc biệt quán triệt vấn đề này. Vừa rồi chúng ta xem xét các dự án Luật Quốc hội, tòa án, viện kiểm sát là đã theo tinh thần ấy. Hay như Luật căn cước, luật hộ tịch, quyền tự do của công dân, phải bảo đảm với tinh thần phục vụ nhân dân”.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội xem xét, thông qua và cho ý kiến 30 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết. Đây là kỳ họp có số lượng dự án luật nhiều nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, thời gian từ nay đến kỳ họp thứ 8 không còn nhiều. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan khẩn trương chuẩn bị, bảo đảm nội dung, tài liệu các dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ và có chất lượng, gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội đúng thời gian theo quy định để đại biểu có điều kiện nghiên cứu, thảo luận tại địa phương.

(Theo VOV)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!