Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh rút khỏi danh sách ứng viên ĐBQH khóa 14 tại Hà Tĩnh

(Chính trị) - Ngày 17/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 để thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND tỉnh khóa 17. 

Hội nghị hiệp thương lần hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Hà Tĩnh.

Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Từ Văn Diện và Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bùi Nhân Sâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự hội nghị.

Theo báo cáo, đến ngày 14/3, Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 13 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, gồm 12 người do các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu; 1 người tự ứng cử. Trong đó, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh có 2 người, đại biểu chuyên trách có 2 người, đại biểu hội nông dân có 2 người, đại biểu cơ cấu hướng dẫn kết hợp có 6 người và 1 người tự ứng cử.

Theo quy định tại điểm 1, mục 4 của Hướng dẫn số 38- HD/BTCTW ngày 31/01/216 của Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp ủy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, nếu trúng cử thì đảm nhiệm chức danh Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố. Ngày 7/03/2016, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn 278 về việc thông báo ý kiến của Bộ Chính trị giới thiệu đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Như vậy, trong danh sách giới thiệu lãnh đạo chủ chốt có 2 người:

– Ông Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;

– Ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã thảo luận, đồng ý để ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy rút khỏi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND tỉnh khóa 17 (nhiệm kỳ 2016-2021).

Bà Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin ông Lê Đình Sơn rút khỏi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Hà Tĩnh do thẩm quyền giới thiệu của Bộ chính trị.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội, bao gồm cả 1 người tự ứng cử. Một người tự ứng cử là ông Lê Hoàng Anh Tuấn (SN 1979), quê quán xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ông Tuấn hiện là luật gia, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu (thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam).

Ngoài ra, về giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 có 121 người (không có đại biểu tự ứng cử). Trong đó, có 3 vị không đủ tuổi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, hiệp thương, 100% ý kiến thống nhất để 3 vị này rút khỏi danh sách và thông qua danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Về cơ cấu thành phần đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 bao gồm: Khối cơ quan Đảng cấp tỉnh 12 vị; chuyên trách Hội đồng Nhân dân tỉnh 12 vị; lãnh đạo UBND và các cơ quan chuyên môn 24 vị; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể 13 vị; Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp 3 vị; khối các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác 5 vị; cấp huyện 29 vị; cơ sở 3 vị; tôn giáo 1 vị; kinh tế trọng điểm 2 vị; doanh nghiệp và Hợp tác xã 5 vị.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được cơ cấu với tỷ lệ: Nữ 39,7% (tăng 10,9% so với nhiệm kỳ trước), trẻ 19,8% (tăng 5,4 so với nhiệm kỳ trước), ngoài Đảng 8,2%. 4,2% vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là tiến sỹ, 49,5% vị là thạc sỹ…

Trước hội nghị hiệp thương lần 2, Ban Thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương thống nhất cử bà Nguyễn Thị Mai Thủy – Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc TP. Hà Tĩnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2014-2019.

(Theo Infonet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!