Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Bộ Nội vụ phổ biến và triển khai thi hành Hiến pháp 2013

(Chính trị) - Sáng 23/4, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 cho toàn thể các cấp ủy Đảng, cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát, tham mưu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chính phủ, đơn vị hành chính và chính quyền địa phương như Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật tín ngưỡng và tôn giáo, Luật về Hội, Luật Thanh niên (sửa đổi)…

Bộ Nội vụ phổ biến và triển khai thi hành Hiến pháp 2013

Để việc triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thống nhất, các đảng bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ sẽ xây dựng các luật, văn bản pháp quy để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp, Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ, trong đó xác định rõ các nội dung, hoạt động cụ thể, lộ trình ban hành.

Các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ đưa nội dung này vào sinh hoạt của chi bộ, Đảng bộ để quán triệt trong toàn thể đảng viên về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp cũng như nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong việc triển khai thi hành Hiến pháp theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 3/1/2014 của Ban Bí thư.

Bộ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức thi hành Hiến pháp.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng, thành viên Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã giới thiệu về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sửa đổi bản Hiến pháp này cũng như những nội dung cơ bản và những điểm mới được sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp 2013.

Ông Nguyễn Sĩ Dũng đã giới thiệu sâu những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ như thiết chế của tổ chức bộ máy nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương, quyền và nghĩa vụ của công dân…/.

Tin liên quan

“Tuyên truyền về Hiến pháp cần thực hiện bài bản, khoa học”

05/04/2014

TTXVN triển khai tuyên truyền, thực hiện Hiến pháp 2013

02/04/2014

Hiến pháp – Bước tiến mới trong quá trình đổi mới toàn diện

16/01/2014

Phối hợp đưa Hiến pháp mới đến các tầng lớp nhân dân

10/01/2014

“Phải khẩn trương triển khai thi hành Hiến pháp đồng bộ”

08/01/2014

Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của Hiến pháp trong đời sống

01/01/2014

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!