Nguyễn Sinh Hùng » Kinh tế » Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Không được “đẻ” thêm thủ tục “hành” doanh nghiệp

(Kinh tế) - Các bộ, ngành, địa phương sẽ có 1 năm để chuyển đổi và bãi bỏ 3299 điều kiện doanh tại 170 quyết định, Thông tư. Tinh thần là không được “đẻ” thêm thủ tục “hành” doanh nghiệp.

Khẳng định này được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nêu khi báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19/CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2015 – 2016, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, thực hiện Nghị quyết 19/CP, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp; nhiều nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2014 – 2015 đã được thực hiện và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Đơn cử, thời gian đăng ký kinh doanh còn 3 ngày, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu, trong khi Nghị quyết đặt chỉ tiêu 6 ngày. Theo đó, thời gian Khởi sự kinh doanh còn 17 ngày và xếp hạng sẽ cải thiện từ vị trí 109 lên vị trí 37 (tăng 72 bậc), cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nước ASEAN 6 (vị trí 99).

Trong năm 2014 và đầu năm 2015, số giờ nộp thuế dự kiến giảm được 380 giờ (từ 537 giờ/năm xuống còn 157 giờ/năm). Cùng với những cải cách về thuế, quy trình nộp BHXH đã được rút gọn. Thời gian nộp BHXH dự kiến giảm được 100 giờ, từ 335 giờ/năm xuống còn 235 giờ/năm.

Tổng thời gian nộp thuế và BHXH dự kiến giảm được 480 giờ và cải thiện 27 bậc, từ vị trí 149 lên vị trí 122. Tuy nhiên, vị trí này vẫn thấp hơn khá nhiều so với trung bình của các nước ASEAN 6 (vị trí 67)…

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Các bộ, ngành, địa phương phải kiên quyết không đẻ thêm các quy định không phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 sửa đổi

Dưới góc nhìn đánh giá của ngành kế hoạch, sau 3 tháng ban hành Nghị quyết 19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát các thủ tục về điều kiện kinh doanh. Kết quả, hiện có 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tương ứng 6475 điều kiện kinh doanh thuộc các cấp độ khác nhau, trong đó có 3299 điều kiện hiện đang được quy định tại 170 Thông tư, quyết định của các bộ, ngành, địa phương.

Đánh giá Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 sửa đổi sẽ mang lại “cuộc cách mạng lớn trong đẩy mạnh môi trường đầu tư kinh doanh”, ông Vinh nhấn mạnh, theo quy định của 2 Luật này thì chỉ có Nghị định của Chính phủ mới được quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên các quyết định, thông tư của của các bộ, ngành đương nhiên bị huỷ bỏ và hết hiệu lực thi hành. Vì thế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị Chính phủ bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh quy định tại 170 Thông tư, quyết định của các bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, để các cơ quan này có thời gian chuẩn bị, Chính phủ đã quyết định “nới” thời gian 1 năm để các bộ, ngành, địa phương chuyển đổi các quy định trên sang Nghị định của Chính phủ. Nghĩa là tới 1/7/2016 thì các bộ, ngành, địa phương phải dỡ bỏ hết các điều kiện kinh doanh có điều kiện làm “khó” doanh nghiệp.

“Cái nào không cần thì phải bỏ ngay, cái nào cần sửa thì phải báo cáo Chính phủ nhanh chóng chuyển đổi sang Nghị định. Tinh thần là phải rất khẩn trương, kiên quyết các bộ, ngành, địa phương không được “đẻ” thêm quy định. Bộ, ngành, địa phương nào chậm là trách nhiệm của bộ, ngành đó”- Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành kế hoạch cũng “nhắc” các bộ, ngành khác giải quyết ngay những vướng mắc trong quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu, khai báo hải quan… cần khẩn trương khắc phục. Nghị quyết 19 yêu cầu 10 bộ rà soát, sửa đổi, bổ sung việc quản lý chuyên ngành với hàng hoá xuất nhập khẩu và chuyển mạnh sang hậu kiểm, tuy nhiên đến nay mới có 5 bộ thực hiện. Hiện còn 5 bộ  gồm Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa báo cáo kết quả.

Đơn cử, do chậm trễ trong ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định 187/2013 về danh mục quản lý chuyên ngành, nên cơ quan hải quan vẫn phải áp dụng theo Nghị định 12/2006 đã hết hiệu lực từ năm 2014. “Nếu các bộ, ngành không khẩn trương vào cuộc thì hải quan cũng bó tay, không làm gì được” – Bộ trưởng Vinh nói.

Ông tiếp lời, “sự mạnh dạn vào cuộc của các bộ, ngành, nhất là chỉ đạo quyết liệt của các Bộ trưởng trong nghiêm cấm ban hành các văn bản trái với quy định hoặc không phù hợp với điều kiện kinh doanh của 2 luật: Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 sửa đổi… sẽ là xương sống cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam”.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở, tinh thần của Nghị quyết 19 là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, do đó các bộ, ngành phải kiên quyết cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể, rà soát, loại bỏ các quy định không cần thiết, không còn phù hợp và đưa công nghệ thông tin vào quản lý. “Chúng ta phải làm thật, hành động thật chứ không chỉ quy định trên giấy. Nếu cán bộ không thực hiện thì nói giảm bao nhiêu giờ, cải cách bao nhiêu cũng không giảm được” – người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!