Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Bộ TT&TT tổ chức hội nghị triển khai Hiến pháp lần 3

(Chính trị) - Chiều 7/5, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai phát biểu tại hội nghị chiều 7/5.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai phát biểu tại hội nghị chiều 7/5.

Đây là lần thứ 3 Bộ TT&TT tổ chức hội nghị triển khai Hiến pháp, cùng với điểm cầu Hà Nội còn có hai điểm cầu khác tại TP Đà Nẵng và TPHCM.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh: Hiến pháp được thông qua tại kỳ họp thứ 6 là sự đảm bảo chính trị – pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhà nước ta vượt qua những thách thức khó khăn, vững bước tiến lên trong thời kỳ đổi mới – thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

“Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước ta. Sau khi Hiến pháp được thông qua, nhiệm vụ quan trọng là tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, đảm bảo cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào cuộc sống” – Thứ trưởng Lai cho biết.

Trước thực tế đó, hội nghị này sẽ là một trong các nội dung của kế hoạch hoạt động với mục đích giúp cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động ngành thông tin và truyền thông nắm vững nội dung cơ bản của Hiến pháp…

Ghi nhận những đóng góp tích cực của ngành đối với Hiến pháp, Chủ nhiệm UBPL Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, nhiều nội dung trong Hiến pháp được xây dựng trên cơ sở ý kiến của cán bộ ngành thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp, Bộ TT&TT cũng là ngành triển khai rất chu đáo, khẩn trương và quyết liệt việc thi hành Hiến pháp với 3 hội nghị đã triển khai.

Ông Lý nhấn mạnh, bất cứ quốc gia nào Hiến pháp cũng là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc, có hiệu lực cao nhất của một quốc gia. Ở nước ta, ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ đến Hiến pháp…

Theo ông Lý, việc sửa đổi Hiến pháp là một công việc hệ trọng của quốc gia. Sửa Hiến pháp để có quy định mới làm nền tảng mới trong một giai đoạn mới, thực hiện nhiệm vụ chiến lược trong một giai đoạn mới.

Khi thấy Hiến pháp 80 không còn phù hợp, chúng ta có chủ trương đổi mới, sửa đổi. Và Hiến pháp sửa đổi năm 1992 đã được thực hiện với nhiều nội dung rất mới, phù hợp với điều kiện đổi mới tư duy, kinh tế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đất nước ta chuyển mình trong một giai đoạn mới.

Đến năm 2001, nhận thấy cần tiếp tục sửa đổi, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi một số điều Hiến pháp 1992. Theo ông Phan Trung Lý, đến nay nhu cầu sửa đổi càng được đặt ra. Một lần nữa chúng ta lại đề ra chủ trương sửa đổi, cần có Hiến pháp trong tình hình mới.

Sau 3 lần trình Quốc hội, Trung ương, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13 ngày 28/11/2013, với 486/488 số ĐBQH tán thành (97,56%).

“Tôi ở Quốc hội gần 40 năm thấy ít có luật nào lại có tuyệt đại đa số tán thành như Hiến pháp. Lúc Hiến pháp thông qua rất xúc động, cả hội trường chẳng ai bảo ai đều đứng lên vỗ tay. Hiến pháp đã thể hiện được ý Đảng lòng dân” – ông Lý nói.

Theo Chủ nhiệm UBPL, Hiến pháp được chuẩn bị rất công phu, được đưa ra lấy ý kiến toàn dân, sâu rộng, thậm chí được gửi tới từng hộ gia đình để lấy ý kiến. Với 26 triệu lượt ý kiến góp ý, Ban soạn thảo đã tập hợp đầy đủ, nghiên cứu kỹ lưỡng và tiếp thu tối đa.

Đề cập đến những điểm mới trong Hiến pháp, ông Lý cho biết Hiến pháp lần này có tới 107 điều sửa đổi, bổ sung. Chữ NHÂN DÂN trong Hiến pháp lần này đã được viết hoa để khẳng định nhân dân là trung tâm, là chủ thể. Đây cũng là lần đầu tiên chữ NHÂN DÂN được viết hoa.

Hay vấn đề quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát. Trong đó Hiến pháp bổ sung kiểm soát quyền lực. Nếu như trước đây chúng ta chỉ kiểm soát một chiều thông qua Quốc hội, lần này đã có quy định bổ sung kiểm soát, rồi phân rõ cơ quan Lập pháp – Quốc hội, hành pháp – Chính phủ, tư pháp – Tòa án.

Chủ nhiệm UBPL Quốc hội Phan Trung Lý và lãnh đạo Bộ TT&TT tại hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp.

Chủ nhiệm UBPL Quốc hội Phan Trung Lý và lãnh đạo Bộ TT&TT tại hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp.

Hiến pháp mới cũng quy định vị trí vai trò của Đảng. Ông Lý nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng nhất và nhận nhiều ý kiến nhất. Điều 4 cũng như các điều khác, người dân có quyền cho ý kiến và “không có điều cấm kị”.

Điều 4 trước hết khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, nhưng có một bổ sung quan trọng là “Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình”.

Hay tại Điều 6 quy định nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. Trước đây quyền lực của nhân dân thông qua Quốc hội, HĐND thì lần này khác hẳn: Nhân dân thông qua quyền lực bằng dân chủ trực tiếp – qua trưng cầu ý dân, qua bầu cử và phát biểu ý kiến…

Đối với Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được đổi mới nhiều nhất. Về bố cục nội dung này đã được đưa lên Chương 2 (Hiến pháp trước tại Chương 5), sau Chương về chế độ chính trị. Ngoài bố cục, nội hàm, nội dung cũng đều có sửa đổi để khẳng định quyền con người phải đặt trong một mối quan hệ mới, cách nhìn mới. Đây cũng là lần đầu tiên có 1 chương quy định về quyền con người.

Trong lĩnh vực đất đai, làm thế nào để khắc phục tình trạng khiếu kiện cũng được quy định tại điều 54. Hiến pháp mới quy định, Nhà nước vẫn tiến hành thu hồi đất để phát triển KTXH, nhưng không phải tất cả, mà được hạn chế lại. Qua đó nhà nước chỉ thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết và vì mục đích quốc phòng an ninh. Thứ 2 là những dự án phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mới được thu hồi đất. Cụ thể đó là những dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh quyết định đầu tư. Quy định này nhằm tránh tình trạng thu hồi đất tùy tiện như hiện nay…

“Hiến pháp là kết tinh của trí tuệ nhân dân ta. Tuy nhiên, khi được thông qua, việc biến Hiến pháp thành nhận thức, suy nghĩ cụ thể và thực sự đi vào cuộc sống mới là điều quan trọng”.

Nhấn mạnh tại hội nghị, Chủ nhiệm Phan Trung Lý một lần nữa ghi nhận những việc làm cụ thể, thiết thực của ngành thông tin và truyền thông trong việc phổ biến Hiến pháp đi vào cuộc sống.

(Theo Infonet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!