Nguyễn Sinh Hùng » Đại Biểu - Cử Tri » Cần nhanh chóng sửa đổi Luật để giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai

(Đại Biểu - Cử Tri) - Trong thời gian vừa qua, nhất là từ sau Kỳ họp thứ Hai và Kỳ họp thứ Ba, QH Khóa XIII, Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.

Nhiều đoàn thanh tra của Chính phủ đã trực tiếp cùng các địa phương giải quyết các vụ việc cụ thể, từ đó đã làm giảm một phần sự bức xúc của xã hội về vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Mặc dù vậy, việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai cũng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Cụ thể, về hệ thống văn bản pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai đã được QH, Chính phủ, các bộ, ngành ban hành rất nhiều, đã cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp về đất đai và quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang)

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang)

Tuy nhiên, việc ban hành các văn bản pháp luật về đất đai, nhất là các văn bản hướng dẫn thực thi Luật Đất đai thì không thống nhất, tạo ra một sự khập khiễng, thiếu đồng bộ, chồng chéo lẫn nhau. Từ đó, làm cho việc thực hiện pháp luật về đất đai vô cùng khó khăn.

Ví dụ, tại Điều 22, Nghị định 69 ban hành ngày 13.8.2009 quy định về vấn đề hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi. Để xác định như thế nào là hộ gia đình trực tiếp sản xuất thì tại Điều 14, Thông tư 14 ban hành ngày 11.10.2009 về hướng dẫn thi hành Nghị định 69 có quy định phải dẫn chiếu đến 5 Nghị định khác gồm: Nghị định 64, Nghị định 02, Nghị định 85, Nghị định 163 và Nghị định 181 để thực hiện các điều khoản trên, mặc dù, trong số các nghị định này có những nghị định đã hết hiệu lực.

Một ma trận các văn bản hướng dẫn thi hành như vậy đã khiến việc thực hiện của cơ sở bị rối. Tôi đề nghị QH, cùng với việc sửa đổi Luật Đất đai, cần nhanh chóng nghiên cứu sửa đổi những hạn chế, vướng mắc của các Luật khác có liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai theo nguyên tắc: những vấn đề nào cần cụ thể thì nên quy định rõ trong luật để hạn chế sự quá tải của các văn bản dưới luật. Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành rà soát các văn bản và điều chỉnh những nội dung hướng dẫn chồng chéo giữa các văn bản để tạo ra một khung pháp lý thống nhất trong giải quyết các vấn đề đã nêu trên.

NV (DBND).

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!