Nguyễn Sinh Hùng » Thời sự » Chỉ số cạnh tranh hạ tầng GTVT Việt Nam tăng 9 bậc

(Thời sự) - Diễn đàn Kinh tế (WEF) thế giới vừa công bố năng lực cạnh tranh toàn cầu, theo đó chỉ số về hạ tầng giao thông Việt Nam tăng 9 bậc.

GTVT

Theo WEF, chỉ số về hạ tầng giao thông tăng từ thứ hạng 76 trong báo cáo năm 2014-2015 lên hạng 67 trong báo cáo năm 2015-2016.

Để có được sự cải thiện đáng kể về chỉ số cạnh tranh những năm qua, Bộ GTVT đã thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại ngành GTVT nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là phương thức phát triển mới để đổi mới quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh.

Một điểm nữa góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh là công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp Nhà nước.

Năm 2014, Việt Nam đã ký kết và gia nhập 10 điều ước quốc tế trong lĩnh vực GTVT, đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện các điều ước quốc tế đã được ký kết. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi đến làm việc với các cơ quan của ngành GTVT.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!