Nguyễn Sinh Hùng » Thời sự » Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết dân tộc

(Thời sự) - Tối 18/11, Lễ khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” đã diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Hà Nội).

Tuần lễ do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 và chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời chúc tốt đẹp đến đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần nhất tới đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, thiên tai vừa qua, đồng bào ở xa Tổ quốc, các chiến sỹ ở vùng biên cương, hải đảo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ khai mạc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ khai mạc.

Chủ tịch nước khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là truyền thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Từ khi thành lập, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo. Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để Đảng ta, nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Nhấn mạnh nghĩa vụ trao truyền di sản văn hóa đại đoàn kết cho các thế hệ tiếp theo, Chủ tịch nước nêu rõ, để xây dựng và củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc phải giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Đây là nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta, của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và cần phải được thực hiện qua những việc làm hết sức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, của đồng bào 54 dân tộc anh em.

Từ năm 2013, cùng với các sự kiện Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”, “Bản sắc Văn hóa Việt,” Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản Văn hóa Việt Nam” 2013, nhiều hoạt động đặc sắc, tái hiện các nghi lễ, lễ hội của cộng đồng các dân tộc sẽ diễn ra nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường giao lưu và phát triển tình cảm gắn bó giữa các dân tộc Việt Nam, qua đó tôn vinh tinh thần đại đoàn kết./.

(Vietnam+)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!