Nguyễn Sinh Hùng » Hoạt động » Chủ tịch Quốc hội: “Hiến pháp đã thể hiện được ý Đảng lòng dân”

(Hoạt động) - Đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII vào chiều 29/11.

Sau hơn 1 tháng làm việc nghiêm túc, Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13 là kỳ họp rất quan trọng: Quốc hội đã thông qua Hiến pháp, quyết định nhiệm vụ KT-XH, NSNN…

Tại kỳ họp này, các ĐBQH đã tập trung phân tích, đánh giá những mặt tích cực, và hạn chế yếu kém, xác định nguyên nhân kết quả công tác điều hành của Chính phủ, các ngành, các cấp để từ đó đề ra mục tiêu cho năm 2014 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội và các ĐBQH trao đổi tại hành lang trong buổi làm việc cuối cùng của kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội và các ĐBQH trao đổi tại hành lang trong buổi làm việc cuối cùng của kỳ họp.

Quốc hội đề ra mục tiêu phấn đấu đạt chỉ tiêu kinh tế ở mức cao nhất, củng cố quốc phòng an ninh, cải cách tư pháp, giảm chi tiêu không cần thiết, chấp nhận tăng bội chi ngân sách, phát hành thêm trái phiếu Chính phủ, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Quốc hội, từng ĐBQH đã làm việc hết mình, lắng nghe, tiếp thu, thấu hiểu chắt lọc tinh hoa của đồng bào cử tri và đã nhận được sự tham gia, đồng thuận về Hiến pháp. Hiến pháp đã thể hiện được ý Đảng lòng dân, thể hiện niềm tin, ý chí nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân.

Đặc biệt, Hiến pháp được thông qua đã đề cao quyền con người, quyền cơ bản của công dân; thực hiện các quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, đối ngoại… Hiến pháp đã bảo đảm sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan. Đây là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp.

Tại kỳ họp này Quốc hội cũng thông qua 8 luật, cho ý kiến 10 dự án luật khác. Nổi bật là Quốc hội đã thông qua Luật đất đai sửa đổi, góp phần giải quyết bất cập trong cuộc sống, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế…

Kết thức kỳ họp, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ, các cơ quan tổ chức hữu quan triển khai thực hiện thi hành Luật pháp lệnh năm 2014, đảm bảo chất lượng, tiến độ, chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

Một điểm đáng chú ý khác được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề cập, tại kỳ họp này Quốc hội đã tiến hành chất vấn 4 Bộ trưởng, trưởng ngành và Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo bổ sung một số vấn đề, đồng thời trực tiếp trả lời chất vấn các ĐBQH. Sau đó Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu các Bộ trưởng có kế hoạch triển khai những vấn đề đã hứa tại kỳ họp và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp sau.

Quốc hội cũng thông qua các Nghị quyết về bổ sung, phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ, Nghị quyết về công tác quản lý quy hoạch, vận hành, khai thác thủy điện, xây dựng đường HCM, Nghị quyết triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh… Quốc hội yêu cầu các đơn vị tổ chức có hiệu quả các Nghị quyết vừa được thông qua.

Ngoài ra, cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, bầu bổ sung một số chức danh của Quốc hội, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ trong việc bầu bổ sung một số chức danh của Chính phủ.

(Infonet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!