Nguyễn Sinh Hùng » Hoạt động » Chủ tịch Quốc hội: Quyết tâm thông qua Hiến pháp ngày 28/11

(Hoạt động) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội sẽ quyết tâm thông qua Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 1992 vào ngày 28/11 tới đây. Trong 10 ngày tới, các ĐBQH tiếp tục đóng góp ý kiến để có được một Hiến pháp hoàn thiện nhất.

Phát biểu tại hội trường sáng 18/11, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hiến pháp có một ý nghĩa rất lớn về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo cho sự phát triển của đất nước.

Dự thảo Hiến pháp đã được chuẩn bị công phu và đã được triển khai, lấy ý kiến mọi tầng lớp nhân dân trong 2 năm qua. Rồi tại các kỳ họp trung ương, Bộ Chính trị đều cũng đã đưa ra ý kiến và được tiếp thu đầy đủ.

Chủ tịch Quốc hội và các ĐBQH tại kỳ họp thứ 6

Chủ tịch Quốc hội và các ĐBQH tại kỳ họp thứ 6

“Ngày 28/11 Quốc hội sẽ quyết định thông qua Hiến pháp hệ trọng này. Trong thời gian còn lại, ĐBQH tiếp tục thảo luận, góp ý trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ nhân dân” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết.

Sáng ngày 18/11, Quốc hội sẽ tiếp tục góp ý một lần nữa vào dự thảo trên cơ sở góp ý bằng phiếu thay vì thảo luận tại hội trường.

“Chúng ta sẽ tiếp tục tiếp thu để có bản dự thảo tốt nhất, tiếp thu những ý kiến hợp lý nhất để chúng ta yên tâm. Mặc dù có thể còn ý kiến khác nhau nhưng chúng ta đã làm hết sức mình, hết trách nhiệm và lựa chọn theo đa số” – Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Một vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau và được góp ý nhiều nhất là chính quyền địa phương, xoay quanh bốn nội dung chính được quy định từ điều 111 đến 115 về nguyên tắc tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền lực, quyền hạn… ở cấp chính quyền địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khi thống nhất quy định về nội dung này sẽ phải kế thừa, đổi mới để tạo ra sức mạnh trong công cuộc đổi mới, thể hiện quyền lực của Chính quyền địa phương các cấp, hình thành một thể thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng nói thêm rằng, các đơn vị hành chính từ phường, xã, thôn, bản, quận huyện, thành phố… đang vận hành và cơ bản ổn định. 63 tỉnh thành hiện nay đã có sự phân chia đơn vị hành chính cấp địa phương, nếu luật mở ra nữa thì sẽ thay đổi rất phức tạp. Việc tổ chức chính quyền các cấp phải phù hợp với đặc điểm tình hình ở nông thôn, đô thị và đặc khu kinh tế hải đảo. Ở đâu có đơn vị hành chính thì đó có chính quyền.

Về đơn vị hành chính đặc biệt, đến bây giờ vẫn còn nhiều ý kiến, vấn đề này phải giao cho Quốc hội quyết định, chứ không thể để Thường vụ Quốc hội hay Chính phủ quyết định được. Qua đó điều luật cụ thể thế nào đều phải do Quốc hội quyết. Đặc khu kinh tế đặc biệt có thể trực thuộc trung ương hoặc thuộc tỉnh nhưng nó sẽ có tính độc lập riêng.

Do vấn còn nhiều ý kiến khác nhau nên Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ, Quốc hội sẽ phải vất vả hơn ở nội dung chính quyền địa phương. Trên tinh thần đó, sang năm Quốc hội sẽ bàn cụ thể về chức năng và nhiệm vụ của UBND, HĐND.

“Các ĐBQH sẽ tiếp tục cần mẫn, góp ý để bản Hiến pháp khi thông qua sẽ có được sự đồng thuận cao nhất” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

(Infonet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!