Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội, xa-hoi » Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

(Xã hội) - Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (tổ chức tương đương Tổng cục) có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng; là đầu mối kế hoạch đầu tư và ngân sách trực thuộc Trung ương (đơn vị dự toán cấp I), được quyết định thu, chi ngân sách thuộc các lĩnh vực đầu tư phát triển, hành chính sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam được quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam; áp dụng và quyết định lựa chọn các đơn vị tham gia xây dựng Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam theo các hình thức BOT, BTO, BT.

Bên cạnh đó, quản lý thống nhất các hoạt động khai thác, kinh doanh, dịch vụ, sử dụng các công trình đầu tư trên địa bàn Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam; trực tiếp khai thác, kinh doanh và sử dụng các công trình do Nhà nước đầu tư và các công trình do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, các chủ đầu tư đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và thực hiện nếp sống văn hóa trong quá trình xây dựng và quản lý, khai thác các công trình trong Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam; thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, được hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các lĩnh vực liên quan đến đầu tư, xây dựng và quản lý, khai thác Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam; được thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược về đầu tư, xây dựng và phát triển Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, quảng bá, giới thiệu ở trong nước và nước ngoài để thu hút các nguồn vốn đầu tư cho dự án Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật; tiếp nhận hồ sơ, giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

 Cơ cấu tổ chức

Theo Quyết định, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam có 9 đơn vị: 1- Văn phòng; 2- Ban Tổ chức cán bộ; 3- Ban Kế hoạch – Tài chính; 4- Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường; 5- Ban Nghiệp vụ văn hoá dân tộc; 6- Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư; 7- Ban Quản lý Khu các làng dân tộc; 8- Trung tâm Thông tin – Dữ liệu; 9- Tạp chí Làng Việt.

Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban.

Trưởng ban và các Phó Trưởng ban do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động theo quy định của pháp luật.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!