Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Công tác Mặt trận ngày càng rõ nét, thiết thực, hiệu quả

(Chính trị) - Sáng 29/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) chính thức khai mạc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị lần thứ 7 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: VGP/Hoàng Long.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, cùng các vị trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc đánh giá công tác Mặt trận năm 2015 và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động trong năm 2016.

Hội nghị sẽ nghe báo cáo một năm triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, báo cáo việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, báo cáo công tác Mặt trận tham gia bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của pháp luật để trình ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, Hội nghị sẽ nghe tờ trình bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tờ trình việc công nhận và thôi làm thành viên của MTTQ Việt Nam để trình ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chia sẻ về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đây là vấn đề rất bức xúc trong xã hội và MTTQ Việt Nam đã có phiên làm việc trù bị với đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương chuẩn bị đề án về chương trình phối hợp với Chính phủ vận động nhân dân giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn quốc. Đây là chương trình giám sát mới, có quy mô lớn nên phải chuẩn bị kỹ để việc tuyên truyền vận động có kết quả.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, người Việt phải tự chịu trách nhiệm và có trách nhiệm với sức khỏe của người Việt, do đó không thể đưa ra thị trường những sản phẩm trồng trọt, chế biến không an toàn, bán hàng không an toàn.

Mỗi hộ nông dân phải được bồi dưỡng kiến thức về tác hại của sản xuất không an toàn. Tới đây, người nông dân cần đăng ký sản xuất an toàn và đó là tiêu chí để công nhận gia đình văn hóa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hệ thống báo chí, truyền thông của Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ sớm khởi động vào đầu năm 2016 một chương trình truyền thông về thời cơ, thách thức, mô hình để doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn trong hội nhập.

Về trách nhiệm của Mặt trận trong bầu cử, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sẽ ghi nhận để việc giới thiệu ứng cử viên bảo đảm chất lượng. Cùng với đó, cần làm tốt việc giới thiệu người tự ứng cử để giúp họ chuẩn bị tốt hồ sơ, tiếp xúc cử tri và tranh cử.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, trong năm 2016 sẽ chỉ có 2 cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên hàng dùng Việt Nam”. Ngoài ra, mỗi đoàn thể có phong trào riêng của mình, nhưng tập trung xung quanh 2 cuộc vận động này.

Cùng với đó là phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” để thực hiện cho tốt.

Tại Hội nghị, người đứng đầu MTTQ Việt Nam cho biết, phát triển đất nước, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền là trách nhiệm của cả nước trong đó có Mặt trận. Theo đó, đối với khu vực nông thôn, miền núi, cần tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển các HTX kiểu mới, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2015 và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2016 nêu rõ, năm 2015, những chủ trương đổi mới công tác theo 5 chương trình hành động của Đại hội VIII MTTQ Việt Nam và các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng như các tổ chức thành viên hưởng ứng triển khai nghiêm túc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 7 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: VGP/Hoàng Long.

Các nội dung này đã được cụ thể hóa thành các đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo, đổi mới các phong trào, cuộc vận động và được phổ biến, quán triệt thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, đạt kết quả khá toàn diện, tạo tiền đề quan trọng cho việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, triển khai các nhiệm vụ của Mặt trận trong cả nhiệm kỳ.

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng với đất nước và dân tộc, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập, năm triển khai nhiều hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế. Đây cũng là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII MTTQ Việt Nam.

Bám sát 5 chương trình hành động của Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo đó, tập trung thực hiện các trọng tâm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Đồng thời tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!