Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Đại biểu Quốc hội “chuyên trách phải đi cùng với chuyên nghiệp”

(Chính trị) - Theo ông Trần Du Lịch – Đại biểu QH TP.HCM, chuyên trách mà không chuyên nghiệp, nay thay mai đổi là không hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội "chuyên trách phải đi cùng với chuyên nghiệp"

Ông Trần Du Lịch – Đại biểu QH TP.HCM

Trong phiên thảo luận ngày 28/3, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ ưu tư về chất lượng của các đại biểu Quốc hội, bởi hiệu quả của Quốc hội chính là hiệu quả hoạt động của các đại biểu.

Nhiều đại biểu đã cho rằng, tăng đại biểu chuyên trách nhưng quan trọng hơn phải tăng tính chuyên nghiệp của đại biểu; tăng đại biểu chuyên trách sẽ không có nghĩa gì nếu các đại biểu chỉ tập trung các hoạt động ở Trung ương không thực sự hoàn thành được nhiệm vụ là đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cử tri địa phương mình.

Liên quan tới vấn đề trên, ông Trần Du Lịch – Đại biểu QH TP.HCM thẳng thắn chia sẻ: “Chuyên trách không chuyên nghiệp, nay thay mai đổi là không hiệu quả. Đây là vấn đề chúng ta phải xem xét, tính toán kỹ và đặc biệt nếu tiếp tục công chức hóa đại biểu chuyên trách như đang làm chỉ tăng bộ máy nặng nề, không phải tăng hiệu quả”.

(Theo VTV)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!