Nguyễn Sinh Hùng » Đại Biểu - Cử Tri » Đại biểu Quốc hội phải làm gương về ứng xử

(Đại Biểu - Cử Tri) - “Mỗi đại biểu có trách nhiệm phải bảo vệ hình ảnh của mình như là các công dân tiêu biểu. Bản thân họ phải làm tấm gương ứng xử có văn hóa”, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đào Trọng Thi nói về bài viết trên blog của đại biểu Hoàng Hữu Phước.

- Nhìn nhận câu chuyện đại biểu Hoàng Hữu Phước viết trên blog cá nhân một số nội dung đối với đại biểu Dương Trung Quốc, ông có bình luận gì?

– Áp vào điều kiện cụ thể của hai đại biểu vừa rồi, việc đại biểu viết blog như thế (mà có người quan niệm là nhật ký riêng), chúng ta phải có cách tiếp cận khác. Không thể xem blog như là trang hoàn toàn riêng tư của một người, cho dù anh trình bày là không có ý chia sẻ rộng rãi.

Ông Đào Trọng Thi.

Ông Đào Trọng Thi.

Đã là blog, chuyện phát tán ra dư luận là rất lớn. Bởi vậy, mỗi người khi viết blog không thể xem đây là viết của riêng mình. Viết phải với tinh thần trách nhiệm, ứng xử có văn hóa, có ý thức xây dựng, như viết một văn bản mà anh muốn công bố với công chúng.

Tôi nghĩ cái thiếu sót đáng tiếc vừa qua trong câu chuyện này là ở chỗ đó. Cứ xem như đây là trường hợp đại biểu vô tư viết riêng cho mình thôi cũng phải rút kinh nghiệm. Ai viết nhật ký thì cũng phải viết với một tinh thần văn hóa, dù là chỉ cho riêng mình đọc. Bởi biết đâu người thân của mình, bạn bè của mình đọc thì sao.

- Từ câu chuyện ứng xử đó, có người đặt vấn đề to tát hơn bởi những người trong câu chuyện này là đại biểu Quốc hội – là hình ảnh đại diện cho cử tri?

– Có một số người đặt vấn đề lớn hơn, tức là phải xử lý gì đó, nhưng tôi nghĩ cái này chắc là không phải phạm trù mang tính chất hành chính. Đây là phạm trù đạo đức, phạm trù về quan hệ xã hội, quan hệ giữa con người với con người. Tất nhiên, đã là đại biểu Quốc hội thì phải thấy mình có vị thế xã hội, với vị thế đó mình phải có trách nhiệm hơn. Có lẽ không nên đặt vấn đề có quy định riêng về ứng xử, trao đổi giữa các đại biểu Quốc hội với nhau. Vì giữa con người với nhau đã phải có ứng xử trong một khuôn khổ nhất định. Đại biểu Quốc hội càng nên gương mẫu hơn chứ.

Nếu đưa ra xem xét, giả sử trong trường hợp này đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cảm thấy những lời lẽ kia xúc phạm mình đến không thể chấp nhận được thì có thể khởi kiện ra tòa. Tòa sẽ xử theo pháp luật nếu sự xúc phạm ấy đến mức phải xử.

Tôi nghĩ như thế chứ không cần phải có quy định riêng về ứng xử, trao đổi giữa các đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là những người có địa vị, có tư cách, mình đi quản lý cả chuyện người ta trao đổi với nhau sao? Đối với đại biểu Quốc hội nên tôn trọng tính tự chịu trách nhiệm của họ trước xã hội. Bản thân họ cũng phải có trách nhiệm, phải làm tấm gương ứng xử có văn hóa trong xã hội.

Có ý kiến cho rằng, cơ quan của Quốc hội phải vào cuộc, phải xử lý thì tôi nghĩ không cần phải như vậy.

- Ông có cho rằng có vấn đề đại biểu Hoàng Hữu Phước viết trong blog có thể chưa được tranh luận đến tận cùng tại Quốc hội?

- Tôi nhớ là thảo luận tại Quốc hội khi xem xét thông qua Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh, có những luật liên quan đến nội dung mà các anh ấy đề cập. Các anh ấy và đại biểu Quốc hội đều đã có- Nhìn nhận câu chuyện đại biểu Hoàng Hữu Phước viết trên blog cá nhân một số nội dung đối với đại biểu Dương Trung Quốc, ông có bình luận gì?

– Áp vào điều kiện cụ thể của hai đại biểu vừa rồi, việc đại biểu viết blog như thế (mà có người quan niệm là nhật ký riêng), chúng ta phải có cách tiếp cận khác. Không thể xem blog như là trang hoàn toàn riêng tư của một người, cho dù anh trình bày là không có ý chia sẻ rộng rãi.

Đã là blog, chuyện phát tán ra dư luận là rất lớn. Bởi vậy, mỗi người khi viết blog không thể xem đây là viết của riêng mình. Viết phải với tinh thần trách nhiệm, ứng xử có văn hóa, có ý thức xây dựng, như viết một văn bản mà anh muốn công bố với công chúng.

Tôi nghĩ cái thiếu sót đáng tiếc vừa qua trong câu chuyện này là ở chỗ đó. Cứ xem như đây là trường hợp đại biểu vô tư viết riêng cho mình thôi cũng phải rút kinh nghiệm. Ai viết nhật ký thì cũng phải viết với một tinh thần văn hóa, dù là chỉ cho riêng mình đọc. Bởi biết đâu người thân của mình, bạn bè của mình đọc thì sao.

- Từ câu chuyện ứng xử đó, có người đặt vấn đề to tát hơn bởi những người trong câu chuyện này là đại biểu Quốc hội – là hình ảnh đại diện cho cử tri?

– Có một số người đặt vấn đề lớn hơn, tức là phải xử lý gì đó, nhưng tôi nghĩ cái này chắc là không phải phạm trù mang tính chất hành chính. Đây là phạm trù đạo đức, phạm trù về quan hệ xã hội, quan hệ giữa con người với con người. Tất nhiên, đã là đại biểu Quốc hội thì phải thấy mình có vị thế xã hội, với vị thế đó mình phải có trách nhiệm hơn. Có lẽ không nên đặt vấn đề có quy định riêng về ứng xử, trao đổi giữa các đại biểu Quốc hội với nhau. Vì giữa con người với nhau đã phải có ứng xử trong một khuôn khổ nhất định. Đại biểu Quốc hội càng nên gương mẫu hơn chứ.

Nếu đưa ra xem xét, giả sử trong trường hợp này đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cảm thấy những lời lẽ kia xúc phạm mình đến không thể chấp nhận được thì có thể khởi kiện ra tòa. Tòa sẽ xử theo pháp luật nếu sự xúc phạm ấy đến mức phải xử.

Tôi nghĩ như thế chứ không cần phải có quy định riêng về ứng xử, trao đổi giữa các đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là những người có địa vị, có tư cách, mình đi quản lý cả chuyện người ta trao đổi với nhau sao? Đối với đại biểu Quốc hội nên tôn trọng tính tự chịu trách nhiệm của họ trước xã hội. Bản thân họ cũng phải có trách nhiệm, phải làm tấm gương ứng xử có văn hóa trong xã hội.

Có ý kiến cho rằng, cơ quan của Quốc hội phải vào cuộc, phải xử lý thì tôi nghĩ không cần phải như vậy.

- Ông có cho rằng có vấn đề đại biểu Hoàng Hữu Phước viết trong blog có thể chưa được tranh luận đến tận cùng tại Quốc hội?

– Tôi nhớ là thảo luận tại Quốc hội khi xem xét thông qua Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh, có những luật liên quan đến nội dung mà các anh ấy đề cập. Các anh ấy và đại biểu Quốc hội đều đã có nhiều cơ hội để thảo luận, thể hiện quan điểm của mình. Trong trường hợp cụ thể, anh Quốc và anh Phước đều có phát biểu tại Quốc hội rồi. Những gì mà anh ấy nói lại ở đây cũng không có gì mới.

Đại biểu Quốc hội có quyền phát biểu ở ngoài nghị trường với tư cách là công dân. Nhưng phát biểu ở nghị trường thì có một giá trị khác. Là diễn đàn chính thức của Nhà nước, cho nên phát biểu tại đó có tác động ảnh hưởng rất lớn. Dù đã phát biểu tại nghị trường rồi, các anh ấy vẫn có quyền phát biểu ở đâu đó hay trên mạng là quyền của các anh ấy.

- Đại biểu Quốc hội viết trên blog với ứng xử như trong chuyện này là một trường hợp hiếm gặp, điều này ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh của đại biểu?

– Tất nhiên là có ảnh hưởng. Mỗi đại biểu có trách nhiệm phải bảo vệ hình ảnh của mình như là các công dân tiêu biểu. Lời ăn tiếng nói một người bình thường đã phải chú ý, đại biểu Quốc hội càng phải chú ý. nhiều cơ hội để thảo luận, thể hiện quan điểm của mình. Trong trường hợp cụ thể, anh Quốc và anh Phước đều có phát biểu tại Quốc hội rồi. Những gì mà anh ấy nói lại ở đây cũng không có gì mới.

Đại biểu Quốc hội có quyền phát biểu ở ngoài nghị trường với tư cách là công dân. Nhưng phát biểu ở nghị trường thì có một giá trị khác. Là diễn đàn chính thức của Nhà nước, cho nên phát biểu tại đó có tác động ảnh hưởng rất lớn. Dù đã phát biểu tại nghị trường rồi, các anh ấy vẫn có quyền phát biểu ở đâu đó hay trên mạng là quyền của các anh ấy.

- Đại biểu Quốc hội viết trên blog với ứng xử như trong chuyện này là một trường hợp hiếm gặp, điều này ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh của đại biểu?

– Tất nhiên là có ảnh hưởng. Mỗi đại biểu có trách nhiệm phải bảo vệ hình ảnh của mình như là các công dân tiêu biểu. Lời ăn tiếng nói một người bình thường đã phải chú ý, đại biểu Quốc hội càng phải chú ý.

(BTP)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!