Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » ĐBQH Danh Út: Làm rõ tiêu chí, nếu không địa phương nào cũng cần bổ sung

(Chính trị) - Tôi đồng tình việc bổ sung 5 dự án Chính phủ trình bởi đây là những dự án cấp bách như Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra đã nêu. Tuy nhiên, tôi không hài lòng lắm với việc mới ban hành nghị quyết tại Kỳ họp thứ Hai, đến Kỳ họp thứ Ba đã bổ sung.

Cần phải rút kinh nghiệm về việc ban hành nghị quyết, phải chuẩn bị chu đáo hơn. Nghị quyết 12 của QH đã ban hành về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 – 2015 muốn sửa đổi, bổ sung, kỳ họp này trình ra QH là đúng thẩm quyền. Tôi đồng tình vì trong thực tiễn không phải vấn đề gì đặt ra cũng hoàn toàn cả cho nên cần được bổ sung.

ĐBQH Danh Út

ĐBQH Danh Út

Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách thì những dự án này đều là những dự án hết sức quan trọng, cấp bách. Tuy nhiên, tôi còn băn khoăn, việc bổ sung các dự án, vấn đề tiêu chí ở đây là nên làm rõ tiêu chí, nếu không địa phương nào cũng cần bổ sung, địa phương nào cũng quan trọng, cấp bách. Cho nên, theo tôi sắp tới và nếu được đề nghị Chính phủ cần giải trình rõ thêm khi nào được xác định là những danh mục được bổ sung, được sử dụng trái phiếu Chính phủ, hạn chế việc địa phương nào cũng cho là quan trọng.

Riêng về dự án xây dựng ký túc xá Trà Vinh, đất nước ta có 53 dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc Khmer là khoảng 1,4 triệu dân. Ở các tỉnh đồng ĐBSCL có đặc điểm rất khác, nên cần hết sức quan tâm trong việc tổ chức học tập. Thực chất hiện nay đồng bào dân tộc Khmer theo học tập, trình độ cấp 3 và đại học rất hạn chế do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là gia đình nghèo, không có điều kiện cho con em đi học, do đó đội ngũ cán bộ người dân tộc Khmer hiện nay rất hiếm, rất khó khăn về đội ngũ kế cận vì không có trình độ. Cho nên, bổ sung dự án xây dựng ký túc xá Trà Vinh trong đó đồng bào dân tộc Khmer được hưởng khá lớn.

PV(DBND)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!