Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » ĐBQH sẽ hát Quốc ca khi chào cờ khai mạc kỳ họp

(Chính trị) - Ngày 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Nội quy kỳ họp Quốc hội. Theo dự thảo về Nội quy kỳ họp, các đại biểu sẽ hát quốc ca lúc chào cờ. Đây là quy định mới mà các kỳ họp trước chưa thực hiện.

Ảnh minh họa

Theo bản dự thảo về Nội quy kỳ họp Quốc hội được trình ra UBTVQH, Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Kỳ họp giữa năm khai mạc vào ngày 20 tháng 5; kỳ họp cuối năm khai mạc vào ngày 20 tháng 10.

Trường hợp ngày 20 tháng 5 và ngày 20 tháng 10 trùng vào ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày khai mạc kỳ họp là ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp đặc biệt do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

Bản dự thảo này đề xuất: “Ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới do Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước quyết định chậm nhất là 60 ngày, kể từ  ngày bầu cử đại biểu Quốc hội.

Ngày khai mạc kỳ họp cuối nhiệm kỳ và kỳ họp bất thường của Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

Theo dự thảo, Chủ tịch Quốc hội khai mạc và bế mạc kỳ họp. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa trước khai mạc kỳ họp. Đồng thời, trước khi Chủ tịch Quốc hội khai mạc và sau khi Chủ tịch Quốc hội bế mạc kỳ họp, Quốc hội làm lễ chào cờ. Tại lễ chào cờ, quân nhạc cử Quốc thiều, đại biểu Quốc hội hát Quốc ca.

(Theo Infonet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!