Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » ĐBQH Trần Đình Long: Cơ quan, đơn vị, tổ chức dự trữ phải đa dạng

(Chính trị) - Tôi tán thành về mục tiêu được xác định nhưng nên đưa vào Điều 5 và trên cơ sở mục tiêu này gắn với chính sách. Để đạt được mục đích đó thì thiết kế toàn bộ luật này phải bảo đảm thực hiện được mục tiêu đó.

Về vấn đề tổ chức của cơ quan quản lý chuyên ngành về dự trữ quốc gia, cần xác định rõ tại Điều 8 là cơ quan quản lý chuyên ngành về dự trữ quốc gia là một bộ phận trong Bộ Tài chính để giúp cho Bộ trưởng quản lý vấn đề này. Hệ thống tổ chức này là một cơ quan quản lý nhà nước hay là cơ quan sự nghiệp công hay là đơn vị sản xuất kinh doanh cũng nên xác định cho rõ trong luật để áp dụng chế độ chính sách đối với cán bộ công chức hay áp dụng Luật Viên chức, hay áp dụng theo Luật Doanh nghiệp. Tôi đề nghị Điều 8 này phải xác định cho rõ, khi đó mới có thể quy định được chế độ khác nhau.

ĐBQH Trần Đình Long

ĐBQH Trần Đình Long

Để thể hiện được mục đích trên, tôi đề nghị một số ngành và lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực nhằm bảo đảm bình ổn giá cả, đời sống dân sinh, có tính chất luân chuyển hàng hóa liên tục. Theo tôi, cần phải có doanh nghiệp công ích hay doanh nghiệp hạch toán kinh doanh gì đó thì mới có thể luân chuyển được ngành hàng không thể để lâu. Nếu không có các doanh nghiệp này thì việc quản lý sẽ trở thành xơ cứng, cứ để 2 năm, 3 năm, gần hết hạn rồi mới xuất lương thực ra thì đúng là có vấn đề, không bảo đảm luân chuyển. Do đó có thể giao cho doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh hoặc doanh nghiệp công ích thực hiện dự trữ có tham gia vào vấn đề kinh doanh để luân chuyển hàng hóa, có như thế mới bảo đảm được chất lượng hàng hóa dự trữ không bị hư hao khi đưa ra sử dụng. Với tinh thần như thế tôi đề nghị xác định rõ loại hình cơ quan, đơn vị, tổ chức dự trữ phải đa dạng, có cơ quan quản lý nhà nước, có cơ quan trực tiếp kho dự trữ và có cơ quan thực hiện việc luân chuyển hàng hóa thông qua hình thức kinh doanh dịch vụ thì mới bảo đảm được sự phù hợp.

Về vai trò, trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cần phải xác định rõ lĩnh vực hàng hóa dự trữ phù hợp với điều kiện đặc điểm địa lý của từng vùng, nhất là vấn đề lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, khi xảy ra trường hợp thiên tai, bão lụt cần phải ứng phó tại chỗ. Tôi đề nghị nên giao một số lĩnh vực hàng hóa cho một số tỉnh có tính chất đặc thù nhất định thực hiện quyền quản lý nguồn dự trữ này. Trong dự thảo, Điều 49, Điều 50 quy định cho UBND tỉnh, thành phố tiếp nhận hàng dự trữ kịp thời, đúng thời gian. Quy định như vậy không đúng tầm của UBND cấp tỉnh, phải quy định như thế nào cho phù hợp, tham gia vào việc quản lý khi đề nghị Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền cấp dự trữ quốc gia phục vụ cho đời sống kinh tế của tỉnh…

PV(DBND)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Tags:
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!