Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Đề cao trách nhiệm thực hành dân chủ của đảng viên tại đại hội Đảng các cấp

(Chính trị) - Đã nhiều năm nay, cứ vào dịp tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, thì trong đời sống chính trị tinh thần của nhân dân lại xuất hiện những thông tin khác nhau. Một trong những vấn đề thường được nhiều người quan tâm là việc thực hành dân chủ trong Đảng, liên quan đến chủ trương, đường lối và nhân sự các cấp. Sự quan tâm đó biểu hiện ở nhiều góc độ, có người hiểu đúng, người hiểu chưa đúng, do những nguyên nhân khác nhau.

Sự quan tâm đó cũng là tất yếu, thể hiện sự thừa nhận của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, sự quan tâm đến tương lai phát triển của đất nước mỗi khi Đảng ta quyết định một chủ trương, đường lối mới. Tuy nhiên, một số cá nhân do tư tưởng thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị, đã lợi dụng vấn đề dân chủ với danh nghĩa quyền của đảng viên, quyền công dân ở trong nước và ngoài nước để đưa tin thất thiệt trên mạng xã hội, gửi thư kiến nghị với Đảng về “tâm huyết” của mình trước vận mệnh và tương lai của quốc gia, dân tộc; một số người lợi dụng dân chủ, đã có những việc làm sai trái đi ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Đặc biệt, các thế lực thù địch và những người cơ hội, chủ nghĩa cá nhân đã lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền, bôi nhọ, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, mà Hiến pháp đã quy định.

Ảnh minh họa.

Để góp phần tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân đối với những chủ trương, đường lối của Đảng, đại biểu dự đại hội Đảng các cấp cần đề cao trách nhiệm thực hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, góp phần vào thành công của đại hội.

Đảng viên là đại biểu dự đại hội ở mỗi cấp cần hiểu rõ bản chất dân chủ trong Đảng là dân chủ tự giác, có mục đích. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa trình độ nhận thức và thực hành dân chủ của đảng viên với quần chúng. Đảng viên thực hành dân chủ trên cơ sở giác ngộ chính trị, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng, hiểu rõ quyền dân chủ và trách nhiệm dân chủ của mình, tự giác thực hành quyền và trách nhiệm dân chủ. Mọi hành động thực hành dân chủ của đảng viên trong sinh hoạt Đảng đều có mục đích rõ ràng, thực hành dân chủ nhằm đi đến thống nhất ý chí và hành động, tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề đưa ra thảo luận. Cần khắc phục hiện tượng, trong đại hội Đảng, đảng viên không tự giác thực hành quyền dân chủ và trách nhiệm dân chủ của mình, dẫn đến có những biểu hiện khi nghị quyết ban hành, đảng viên không nắm chắc nội dung nghị quyết, quá trình tổ chức thực hiện gặp vấn đề nảy sinh, thường lúng túng, nói và làm không đúng tinh thần nghị quyết, tạo ra kẽ hở để các phần tử chống đối Đảng, cơ hội chính trị, chủ nghĩa cá nhân… xuyên tạc, lôi kéo, kích động hạ uy tín của Đảng.

Dân chủ trong Đảng hiện nay là dân chủ đại diện, quyền dân chủ và trách nhiệm dân chủ gắn liền với nhau. Ở đại hội cấp chi bộ, đảng viên trực tiếp thực hành quyền dân chủ và trách nhiệm dân chủ của mình. Ở các đại hội đại biểu của tổ chức Đảng cấp trên, quyền dân chủ và trách nhiệm dân chủ của đảng viên được ủy nhiệm vào đoàn đại biểu dự đại hội Đảng các cấp, cho đến đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Trong đại hội Đảng, đảng viên cũng như đại biểu dự đại hội cấp trên được phát biểu tranh luận, trình bày hết chính kiến của mình, được bảo lưu các ý kiến thuộc về thiểu số gửi đến cơ quan lãnh đạo cao nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Mọi quyền dân chủ của đảng viên được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp, trong Đảng không có mất dân chủ như những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật. Bởi lẽ, đảng viên là đại biểu dự đại hội cấp trên, ngoài thực hiện quyền dân chủ và trách nhiệm dân chủ của mình còn phải thực hiện quyền dân chủ và trách nhiệm dân chủ của đảng viên trong chi bộ, Đảng bộ ủy nhiệm cho mình. Đảng viên là đại biểu dự đại hội ở các cấp bộ Đảng càng cao thì trách nhiệm thực hành dân chủ càng lớn.

Thực hành dân chủ trong Đảng theo nguyên tắc, đó là nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc tập trung dân chủ không hạn chế đảng viên thực hành dân chủ, mà là phương tiện bảo đảm cho đảng viên thực hành dân chủ đạt được mục đích. Nếu như thực hành dân chủ không theo nguyên tắc tập trung dân chủ thì ý kiến được đa số tán thành và ý kiến được thiểu số tán thành đều không được phân minh rõ ràng và cả hai loại ý kiến đó đều được coi như nhau và không được thực hiện. Nguyên tắc tập trung dân chủ chính là vũ khí đấu tranh, bảo đảm quyền dân chủ được đa số thừa nhận phải được thực hiện trên thực tế.

Để phá hoại dân chủ trong Đảng, các thế lực thù địch thường tìm mọi cách xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ, xóa bỏ mục đích thực hành dân chủ của đảng viên, thực chất là xóa bỏ quyền dân chủ của đảng viên. Vì vậy, trong đại hội Đảng các cấp, cần đề cao trách nhiệm của đảng viên phát huy đầy đủ quyền và trách nhiệm dân chủ của từng đại biểu để đề ra các chủ trương, đường lối, biện pháp lãnh đạo đúng đắn.

Thực hành dân chủ trong Đảng luôn gắn liền với chấp hành kỷ luật, nhằm bảo đảm quyền dân chủ và trách nhiệm dân chủ của đảng viên được thực hiện nghiêm minh, luôn gắn liền với nhau trên thực tế. Nếu không gắn thực hành dân chủ với chấp hành kỷ luật, việc thực hành dân chủ sẽ trở nên lộn xộn, sẽ nảy sinh hiện tượng tách rời việc thực hiện quyền dân chủ với thực hiện trách nhiệm dân chủ. Và như vậy, thực hành dân chủ không được thực hiện đầy đủ trên thực tế. Đại biểu dự đại hội Đảng các cấp, một mặt đề cao trách nhiệm thực hành dân chủ, song phải triệt để chấp hành Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, chấp hành kỷ luật của đại hội và thực hiện đúng quy chế trong đại hội. Đặc biệt là chấp hành các quy định về thông tin trong đại hội, mọi thông tin phải trung thực, chính xác, khách quan; những ý kiến thảo luận trong đại hội đã được biểu quyết thông qua mà thuộc về thiểu số được bảo lưu, nhưng không được tuyên truyền trái với nghị quyết của đại hội.

Đề cao trách nhiệm thực hành dân chủ của đảng viên ở đại hội Đảng các cấp là thiết thực góp phần vào thành công của đại hội, đồng thời ngăn chặn những sơ hở để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bất mãn… xuyên tạc, phá hoại, hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh hiện nay.

(Theo Quân Đội Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!