Nguyễn Sinh Hùng » Thời sự » Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

(Thời sự) - Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM Thái Văn Rê là người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất và phiếu tín nhiệm thấp cao nhất.

ĐB HĐND thông qua dự thảo nghị quyết kết quả lấy phiếu tín nhiệm - Ảnh: Độc Lập

Đại biểu HĐND thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu - Ảnh: Nguyên Mi

Chiều nay 10.12, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM đã lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh do HĐND TP.HCM bầu.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất, với 73 phiếu (chiếm 77,66% trên tổng số đại biểu HĐND).

Trong khi đó, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM Thái Văn Rê là người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất, với 33 phiếu (chiếm 35,11%) và phiếu tín nhiệm thấp cao nhất, với 14 phiếu (chiếm 11,89%).

So với lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên ở kỳ họp thứ 10 (tháng 7.2013), danh sách lấy phiếu tín nhiệm lần này tăng thêm hai vị trí lãnh đạo.

Cụ thể kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh do HĐND TP.HCM bầu như sau:

Chức danh

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm

73 (77,66%)

11 (11,70%)

6 (6,38%)

Phó chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh

70 (74,47%)

17 (18,09%)

3 (3,19%)

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP Huỳnh Công Hùng

60 (60,83%)

28 (29,79%)

1 (1,06%)

Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND TP Nguyễn Văn Đông

40 (42,55%)

41 (43,62%)

7 (7,45%)

Trưởng ban Pháp chế, HĐND TP Phạm Văn Bá

50 (53,19%)

31 (32,98%)

8 (8,51%)

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân

68 (72,34%)

19 (20,21%)

3 (3,19%)

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng

70 (74,47%)

15 (15,96%)

3 (3,19%)

Phó chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà

54 (57,45%)

27 (28,72%)

8 (8,51%)

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín

65 (69,15%)

21 (22,31%)

4 (4,26%)

Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận

60 (60,83%)

22 (23,40%)

7 (7,45%)

Phó chủ tịch UBND TP Thanh Liêm

48 (51,06%)

37 (39,36%)

5 (5,32%)

Phó chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang

50 (53,19%)

33 (35,11%)

7 (7,45%)

Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Luận

36 (38,30%)

41 (43,62%)

11 (11,70%)

Giám đốc Công an TP Nguyễn Chí Thành

49 (52,13%)

34 (36,17%)

6 (6,38%)

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Trương Văn Hai

46 (48,94%)

38 (40,43%)

5 (5,32%)

Giám đốc Sở Tài chính Đào Thị Hương Lan

50 (53,19%)

34 (36,17%)

6 (6,38%)

Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Thái Văn Rê

33 (35,11%)

42 (44,48%)

14 (11,89%)

Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm

40 (42,55%)

44 (46,81%)

5 (5,32%)

(Theo Thanh Niên)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!