Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Hà Nội và Tp.HCM có thể phải bớt phó chủ tịch

(Chính trị) - Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND các cấp…

Hà Nội và Tp.HCM có thể phải bớt phó chủ tịch

Trụ sở UBND thành phố Hà Nội.

Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động thành viên UBND các cấp.

Theo Bộ Nội vụ, Nghị định 107/2004 không quy định thống nhất các tiêu chí để xác định số lượng cụ thể phó chủ tịch UBND các cấp, dẫn đến tình trạng nhiều địa phương có văn bản xin Thủ tướng Chính phủ cho tăng số lượng phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện vượt khung.

Bên cạnh đó, Nghị định 107/2004 quy định nhiệm vụ cụ thể từng chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND phụ trách các lĩnh vực đã gây khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND tùy theo tình hình, đặc thù của từng địa phương, làm hạn chế quyền hạn của cá nhân chủ tịch UBND với vai trò là người đứng đầu cơ quan hành chính địa phương .

Vì vậy, tại dự thảo, Bộ Nội vụ đã đề xuất số lượng Phó Chủ tịch UBND áp dụng cụ thể đối với vùng đô thị nông thôn.

Cụ thể, đối với thành phố Hà Nội và Tp.HCM, Bộ Nội vụ đề xuất chỉ có 5 phó chủ tịch UBND. Ngoài 2 thành phố trên, thành phố trực thuộc Trung ương có 4 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau: Có dân số từ 1,5 triệu người trở lên; có diện tích từ 1.500 km2 trở lên; có từ 15 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên.

Hiện UBND thành phố Hà Nội đang có 7 phó chủ tịcg, trong khi UBND Tp.HCM có 6 phó chủ tịch.

Bộ Nội vụ đề xuất, thành phố trực thuộc trung ương không thuộc trường hợp trên có 3 phó chủ tịch UBND.

Đối với UBND quận, theo dự thảo, quận loại 1 có 3 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau đây: có dân số từ 250.000 người trở lên; có diện tích từ 50 km2 trở lên; có từ 15 đơn vị hành chính trực thuộc trở lên.

Quận loại 1 không thuộc trường hợp trên và quận loại 2, loại 3 có 2 phó chủ tịch UBND.

Theo dự thảo, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương loại 1 có 3 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau: có dân số từ 200.000 người trở lên; có diện tích từ 250 km2 trở lên; có từ 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên.

Thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại 1 không thuộc trường hợp trên và thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương loại 2, loại 3 có 2 phó chủ tịch UBND.

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ, phường, thị trấn loại 1 có 2 phó chủ tịch UBND; phường, thị trấn loại 2 và loại 3 có 1 phó chủ tịch UBND.

Ở khu vực nông thôn, dự thảo đề xuất, UBND ở nông thôn, số lượng cụ thể phó chủ tịch UBND tỉnh được đề xuất như sau: Tỉnh loại 1 có 4 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau: có dân số từ 2 triệu người trở lên; có diện tích từ 10.000 km2 trở lên; có từ 20 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên.

Tỉnh loại 1 không thuộc trường hợp trên và tỉnh loại 2, loại 3 có 3 phó chủ tịch UBND.

Đối với UBND huyện, theo dự thảo, huyện loại 1 có 3 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau đây: Có dân số từ 180.000 người trở lên; có diện tích từ 1.000 km2 trở lên; có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên. Huyện loại 1 không thuộc trường hợp trên và huyện loại 2, loại 3 có 2 phó chủ tịch UBND.

Với UBND xã, xã loại 1 có 2 phó chủ tịch UBND; xã loại 2 và loại 3 có 1 phó chủ tịch UBND.

(Theo VnEconomy)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!