Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội, xa-hoi » Hòa Bình huy động tổng hợp các nguồn lực xóa đói giảm nghèo

(Xã hội) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Ảnh minh họa

Theo đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra cho năm 2014 và các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được khắc phục khó khăn, có giải pháp phù hợp với thực tế địa phương, trong đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Rà soát các quy hoạch của Tỉnh để đảm bảo phù hợp với các quy hoạch chung của vùng, ngành.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2014. Đồng thời, huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng khó khăn, ổn định cải thiện đời sống cho nhân dân.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc. Tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Hòa Bình tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, điện, … Chú trọng liên kết vùng trong xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ du lịch… thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội, từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; quan tâm cụ thể đến hậu tái định cư thủy điện Hòa Bình để đồng bào có cuộc sống tốt hơn.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!