Nguyễn Sinh Hùng » Đại Biểu - Cử Tri » Hòa giải viên cần linh hoạt để phát huy tối đa lực lượng xã hội

(Đại Biểu - Cử Tri) - Tôi nhất trí việc ban hành Luật Hòa giải ở cơ sở với quan điểm xây dựng Luật là không hành chính hóa và tăng cường xã hội hóa đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Vì bản chất của hòa giải ở cơ sở là hoạt động tự nguyện, tự quản, tự quyết định của người dân là chính, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, Nhà nước chỉ giữ vai trò trong việc tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở. Trên tinh thần đó, dự thảo Luật đã có những quan điểm quan trọng so với Pháp lệnh năm 1998 về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện và thống nhất, điều chỉnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, qua đó giữ gìn đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm ở cơ sở, hạn chế các vụ việc khiếu kiện trong nhân dân, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa bàn dân cư.

Tiêu chuẩn của hòa giải viên được quy định cụ thể ở Điều 7, dự thảo Luật, theo tôi không nên quy định hòa giải viên có hiểu biết về pháp luật vì chất lượng hòa giải phụ thuộc vào uy tín, khả năng thuyết phục của hòa giải viên và điều quan trọng là hòa giải là hoạt động tự nguyện. Như người Việt Nam chúng ta có quan niệm trăm cái lý không bằng một tý cái tình mà hoạt động hòa giải thì cái tình rất quan trọng. Một thực tế nữa là nhiều trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp được giải quyết là do các bên có mâu thuẫn, tranh chấp nghe lời hoặc nể những người đứng ra để dàn xếp hòa giải. Nếu quy định hòa giải viên là người có hiểu biết về pháp luật thì cũng rất khó xác định được hiểu biết ở mức độ nào và trình độ nào.

ĐBQH Hồ Thị Thủy

ĐBQH Hồ Thị Thủy

Không phải cơ sở nào cũng lựa chọn được những người đáp ứng được tiêu chuẩn về hiểu biết pháp luật. Chính vì vậy, theo tôi quy định tiêu chuẩn của hòa giải viên cần phải linh hoạt và không cần có những tiêu chuẩn cụ thể để phát huy tối đa lực lượng xã hội tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở. Theo đó, tôi cũng đồng tình với phương án bầu hòa giải viên để bảo đảm dân chủ, người dân được trực tiếp lựa chọn người có uy tín làm hòa giải viên. Mặt khác người được bầu làm hòa giải viên cũng sẽ có được ý thức, trách nhiệm cao hơn với người dân về hoạt động hòa giải của mình. Tuy nhiên, cũng cần quy định đơn giản về quy trình, thủ tục bầu hòa giải viên bảo đảm cho người dân có điều kiện lựa chọn, quyết định một cách công khai, dân chủ về hòa giải viên.

ĐBQH Hồ Thị Thủy (DBND)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!