Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Hơn 9 giờ, Quốc hội đã nghỉ họp

(Chính trị) - Không có bất cứ đại biểu nào tham gia thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016 nên Quốc hội nghỉ ngay từ lúc 9 giờ 15 phút sáng nay. Chiều Quốc hội tiếp tục làm việc.

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

Trước đó, sau khi nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015, các ĐBQH đã chính thức bấm nút biểu quyết để thông qua nghị quyết này.anh_bieu_quyet_aacu

Theo đó có 437 ĐB tham gia biểu quyết (88,28%). Kết quả có 427 đại biểu tán thành (86,26%), bốn phiếu không tán thành (0,81%), sáu phiếu không biểu quyết (1,21%). Quốc hội chính thức thông qua chương trình nghị quyết.

Bảng các ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội.

(Theo Pháp Luật)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!