Nguyễn Sinh Hùng » Hoạt động » Khai mạc phiên họp thứ 43 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Hoạt động) - Chiều 9/12/2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã khai mạc Phiên họp thứ 43 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp thứ 43 Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Nghị quyết quy định về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; dự thảo Nghị quyết về cấp bậc hàm cao cấp là cấp tướng đối với chức vụ sĩ quan ở đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 42 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, nhiều đại biểu tán thành và cho rằng việc ban hành Nghị quyết vào thời điểm hiện nay là cần thiết nhằm kịp thời triển khai Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2016; đồng thời nhằm tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của bộ máy phục vụ đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Về cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban pháp luật cơ bản tán thành với dự thảo Nghị quyết về tổng số biên chế hành chính và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn.

Theo đó, Văn phòng Đoàn gồm Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng; riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có không quá 02 Phó Chánh Văn phòng và 2 đơn vị cấp phòng là Phòng tổng hợp và Phòng hành chính, tổ chức, quản trị.

Riêng việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, một số ý kiến đề nghị cân nhắc giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn vì đây không phải là cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh. Hơn nữa, về mặt nguyên tắc, cơ quan nào bảo đảm tiền lương và kinh phí hoạt động thì cơ quan đó có thẩm quyền quản lý về công tác cán bộ…

Tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về: dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 về việc ban hành biểu thuế suất thuế tài nguyên; về Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với tổ chức thuế, tổ chức hải quan giai đoạn 2016-2020; về Pháp lệnh quản lý thị trường và về chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và việc ngân sách Nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài ra, Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc đàm phán và trao đổi công hàm Thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban thư ký và Văn phòng Quốc hội.

(Theo Thời Báo Ngân Hàng)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!