Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Kỳ họp thứ 11, QH sẽ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước

(Chính trị) - Dự kiến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21/3 và bế mạc vào ngày 9/4/2016.

Sáng ngày 24/2, Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Đọc tờ trình trước Thường vụ QH, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, mặc dù đây là kỳ họp chủ yếu tập trung cho công tác tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII, nhưng khối lượng các dự án luật trình Quốc hội cũng tương đối nhiều.

Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, để đánh giá sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được, hạn chế trong nhiệm kỳ 2011-2015 và kiến nghị, đề xuất về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh việc tập trung xem xét một cách toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, Quốc hội cần đi sâu thảo luận, đánh giá và kiến nghị những vấn đề cụ thể, các giải pháp để triển khai thực hiện về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan này.

Thường vụ QH cho ý kiến về chương trình kỳ họp thứ 11 của QH. (Ảnh: Tuấn Minh)

Thường vụ QH cho ý kiến về chương trình kỳ họp thứ 11 của QH. (Ảnh: Tuấn Minh)

Ông Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bố trí thời gian thỏa đáng cho việc xem xét các báo cáo và định hướng rõ những vấn đề cần tập trung thảo luận, đánh giá, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm, vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới trong nhiệm kỳ tới (trong chương trình chi tiết dự kiến bố trí 3,5 ngày thảo luận ở tổ và hội trường về các báo cáo tổng kết của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát).

Theo ông Phúc, do thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2016 chưa nhiều nên tại kỳ họp này, Quốc hội chỉ tập trung xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, quyết định các kế hoạch liên quan đến kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm 2016-2020. Các báo cáo này đang trong quá trình hoàn tất việc chuẩn bị, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 46.

“Ngoài các nội dung nêu ở trên, trong dự kiến chương trình chi tiết dành 3 ngày để kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước… Trong quá trình thực hiện thực tế có thể bố trí xen kẽ các nội dung để bảo đảm hợp lý và tiết kiệm thời gian”, ông Phúc cho biết.

Dự kiến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21/3 và bế mạc vào ngày 9/4/2016.

Theo dự kiến chương trình, Kỳ họp thứ 11 sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật gồm: Luật tiếp cận thông tin, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), Luật báo chí (sửa đổi), Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), Luật dược (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Quốc hội cũng sẽ xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 (bao gồm: mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016-2020); kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kién nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII…./.

(Theo Infonet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!