Nguyễn Sinh Hùng » Thời sự » Kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng

(Thời sự) - Hơn một nửa thời gian trong tổng cộng 19 ngày làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII sẽ dành để xem xét và quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.

Thông tin này được ông Lê Minh Thông – Phó Tổng thư ký Quốc hội cho biết tại cuộc họp công bố dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII diễn ra chiều 18/3.

Theo ông Thông, tại kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIII sẽ dành thời gian tới 10,5 ngày (quá nửa thời gian của kỳ họp) để dành xem xét quyết định về công tác nhân sự Nhà nước. Việc xem xét các chức danh lãnh đạo Nhà nước sẽ được xem xét, quyết định một cách đồng bộ. Chương trình cụ thể sẽ được đưa ra bàn bạc tại phiên họp trù bị trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 11.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc  – Tổng thư ký Quốc hội bổ sung thêm, kỳ họp này sẽ dành thời gian kiện toàn vấn đề nhân sự của Nhà nước, cả nhân sự của Chính phủ, Đảng…

Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội trả lời báo chí tại cuộc họp báo công bố dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII

Bổ sung thông tin về việc dành gần trọn thời gian cho công tác nhân sự tại kỳ họp lần này, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sau Đại hội Đảng XII, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước không tái cử Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã phân công nhiệm vụ mới đối với một số Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội Đảng và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIII theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

“Năm nay là năm đầu tiên chúng ta thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng 12, nên cần khí thế mới ngay trong công tác nhân sự để thực hiện tốt tinh thần của Nghị quyết. Nhân sự do Đảng lãnh đạo thì Đảng sẽ có giới thiệu ra Quốc hội để ĐBQH thay mặt nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh này.

Các chức danh sẽ được kiện toàn là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở đề nghị của Chính phủ phê duyệt các chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các thành viên Chính phủ đề nghị phê chuẩn là bao nhiêu thì phải chờ báo cáo trình của Chính phủ”- ông Phúc nói.

Việc dành ra hơn 10 ngày cho vấn đề công tác nhân sự dựa trên căn cứ một số nội dung, miễn nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ … đã có quy trình miễn nhiệm. Tuy nhiên, tới thời điểm này Quốc hội chưa nhận được bất kỳ đơn từ nhiệm nào của các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ…

“Dù là một người hay 18 người thì quy trình bầu, miễn nhiệm vẫn là như nhau, đã được quy định cụ thể. Tuy nhiên, kỳ này chúng ta bầu mới và miễn nhiệm nên thời gian dành cho công tác nhân sự cũng sẽ dài hơn” – ông Phúc khẳng định.

Giải thích về việc Quốc hội kỳ này xem xét vấn đề nhân sự sớm hơn so với thường lệ, Tổng Thư ký Quốc hội cho rằng, đây không phải là lần đầu tiên Quốc hội xem xét, kiện toàn vấn đề nhân sự sớm mà đã có tiền lệ từ trước đó.

“Tôi nhớ tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI vào tháng 6/2006 chúng ta cũng đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội… nhưng tới tháng 7/2007 mới tiến hành nhiệm kỳ họp 10 của Quốc hội khoá XI” – ông Phúc lý giải.

Ngoài công tác nhân sự, Quốc hội sẽ dành thời gian khoảng 4 ngày để thảo luận, xem xét và thông qua 7 dự án luật, gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Quốc hội cũng dành 4,5 ngày để xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020; quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; xem xét tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; phê chuẩn Thoả thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ…

(Theo Infonet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!