Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thứ XIII: sẽ thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(Chính trị) - Tại phiên họp thứ 22, ngày 14/10, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Trong đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất ngày 21/10 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thứ XIII. Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 41 ngày, đến hết 30/11/2013.

Được biết, tại Kỳ họp này, việc Quốc hội xem xét, thông qua nhiều dự án Luật quan trọng, đặc biệt là: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (dự kiến biểu quyết thông qua vào sáng 27/11) và dự án Luật đất đai (sửa đổi) (dự kiến biểu quyết thông qua chiều ngày 29/11) sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước. Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ xem xét và thông qua các dự án Luật như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Việc làm.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Ngoài ra, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận và cho ý kiến đối với các dự án Luật sau: dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng; dự án Luật Hải quan (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự thảo Luật Tiếp công dân; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

Về công tác nhân sự, sáng ngày 13-11-2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam. Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm các chức vụ như trên, đồng thời Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sáng ngày 14-11-2013, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về: Phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và số Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Sáng ngày 15-11-2013,  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; số Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội. Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Sáng ngày 16-11-2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội. Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Ngoài ra, trong khuôn khổ thời gian diễn ra Kỳ họp, Bộ thông tin và truyền thông sẽ tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử”, tại khu vực hành lang Hội trường Bộ quốc phòng./.

(Tạp chí Thanh tra)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!