Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

(Chính trị) - 86 năm kể từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc với 12 Tổng Bí thư và Chủ tịch Đảng.

ld-dcs-thump-270116

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

(Theo Tri Thức)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!