Nguyễn Sinh Hùng » Thời sự » Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Thời sự) - 7h15 sáng 21/3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc kỳ họp cuối cùng khóa XIII.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Đây là nghi thức diễn ra sáng ngày khai mạc của mỗi kỳ họp Quốc hội.

Đây là nghi thức diễn ra sáng ngày khai mạc của mỗi kỳ họp Quốc hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu, xuất phát từ tòa nhà Quốc hội qua Quảng trường Ba Đình tiến vào lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét, thông qua 7 dự án luật, bao gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, nên bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội còn tập trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội dành nhiều thời gian để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn bổ nhiệm nhiều thành viên Chính phủ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

8h, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp và trao đổi về một số vấn đề cần thiết khác.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đúng 9h, Quốc hội họp phiên khai mạc tại Hội trường Ba Đình.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày. Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ QH khóa XIII, do vậy, bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, QH sẽ tập trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, QH và Chính phủ, đặc biệt, dành nhiều thời gian để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước.

(Theo Tri Thức Trẻ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!