Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội, xa-hoi » Lập BCĐ Trung ương đề xuất sửa đổi chính sách giảm nghèo

(Xã hội) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững (Ban Chỉ đạo).

Ảnh minh họa

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thứ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo; chủ  trì làm việc với các bộ, ngành về việc thống nhất các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách giảm nghèo thuộc lĩnh vực quản lý.

Bên cạnh đó, đôn đốc các bộ, ngành thực hiện việc rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo thuộc lĩnh vực quản lý; báo cáo kết quả đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững trước ngày 30/9/2014 để hoàn thiện trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo.

Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo gồm: Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo bền vững, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm Tổ trưởng; thành viên là lãnh đạo cấp Vụ thuộc các bộ, ngành có tên nêu trên.

Tổ Thư ký có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai; tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững của các bộ, ngành.

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!