Nguyễn Sinh Hùng » Hoạt động » Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp các cán bộ ngoại giao mới được bổ nhiệm

(Hoạt động) - Trong số các cán bộ được Chủ tịch nước trao quyết định lần này có 19 đồng chí giữ cương vị Đại sứ và 6 đồng chí được chỉ định chức danh Tổng lãnh sự.

Chiều nay (9/4), tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật 25 cán bộ làm công tác đối ngoại mới được chỉ định giữ cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng lãnh sự tại nước ngoài. Trong số các cán bộ được Chủ tịch nước trao quyết định lần này có 19 đồng chí giữ cương vị Đại sứ và 6 đồng chí được chỉ định chức danh Tổng lãnh sự.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp các cán bộ ngoại giao mới được bổ nhiệm

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp các cán bộ ngoại giao mới được bổ nhiệm

Chủ tịch Quốc hội đã chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài được Đảng, Nhà nước tin tưởng chỉ định vào các chức danh ngoại giao tại nước ngoài và cho rằng, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi các cán bộ ngoại giao không ngừng nỗ lực, phấn đấu phục vụ lợi ích của dân tộc, đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định rõ quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta cũng như tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước và nhấn mạnh: thành công của hoạt động đối ngoại góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, tác động trực tiếp đến việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công tác ngoại giao gắn liền với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Với vị trí đặc biệt của mình, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài có vai trò quan trọng trong việc góp phần hoạch định, xây dựng chính sách phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao quán triệt tốt các văn kiện, Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về công tác ngoại giao; nỗ lực phát huy toàn diện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xúc tiến mạnh mẽ các chương trình, dự án hợp tác song phương, đa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài quan tâm nhiều hơn nữa tới việc thiết lập ngoại giao nghị viện; góp phần cùng các cơ quan của Quốc hội tạo dựng kênh đối ngoại nghị viện hiệu quả, thực hiện thành công chiến lược đối ngoại mà Đảng, Nhà nước đã đề ra. Đồng thời tích cực đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển quan hệ ngoại giao nhân dân, tăng cường sự hiểu biết giữa dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã phát biểu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội cũng như các cơ quan của Quốc hội đối với công tác ngoại giao. Đồng thời, khẳng định sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực phát huy mạnh mẽ phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước trong thời kỳ mới./.

Sông Thao/VOV-TTTin

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!