Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư

(Chính trị) - Ông Đinh Thế Huynh (sinh năm 1953), Ủy viên Bộ Chính trị vừa được phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Ông Đinh Thế Huynh sinh năm 1953, quê Xuân Kiên, Xuân Trường, Nam Định.

Ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư

Ông Đinh Thế Huynh – Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngày 27/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã bầu Bộ Chính trị với 19 vị.  Ủy viên trẻ nhất là ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, lần đầu tiên Bộ Chính trị có 3 nữ ủy viên.

Tiều sử đồng chí Đinh Thế Huynh:

Họ và tên: Đinh Thế Huynh

Ngày sinh: 15/05/1953

Ngày vào Đảng: 8/8/1974

Quê quán: xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI, XII

Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Quá trình công tác

1971: Tham gia cách mạng.

1998: Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân.

4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

6/2001: Tổng Biên tập báo Nhân dân.

2005: Tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ VIII được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2010: Tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng.

2/2011: Được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.

(Theo Tri Thức)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!