Nguyễn Sinh Hùng » Quốc Hội Việt Nam – HĐND Tỉnh/T.Phố » Phiên họp thứ 22, UBTVQH khóa XIII: Chuẩn bị chu đáo kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

(Quốc Hội Việt Nam) - Sáng 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các tờ trình của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VIII trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; kế hoạch bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2013-2015 cho các dự án trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước; sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Đề xuất thành lập Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành

Tờ trình của Kiểm toán Nhà nước đề xuất cho phép Kiểm toán Nhà nước thành lập thêm một Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành về kiểm toán hoạt động, đồng thời giao bổ sung cho Kiểm toán Nhà nước 90 biên chế vào năm 2014, 30 biên chế vào năm 2015.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn đánh giá việc thành lập một Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành (gọi tắt là Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VIII) chuyên về kiểm toán hoạt động là nhu cầu cần thiết và khách quan, phù hợp với Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước.

UBTVQH

Về việc sửa đổi, bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện chế độ ưu tiên đối với kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán Nguyễn Hữu Vạn nêu rõ: Để khuyến khích, động viên cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1003 và sau đó là Nghị quyết số 794 sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước. Tổng Kiểm toán Nguyễn Hữu Vạn cũng đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước.

Qua thảo luận nhiều ý kiến tán thành với việc thành lập Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VIII chuyên về kiểm toán hoạt động nhằm triển khai thực hiện một trong những chức năng cơ bản, quan trọng của Kiểm toán Nhà nước đã được quy định tại Điều 14 của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn băn khoăn về đề xuất này của Kiểm toán Nhà nước và cho rằng, cần có sự rà soát, làm rõ về chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán hoạt động để phân định rõ, tránh trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị khác, bảo đảm các hoạt động kiểm toán được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, tránh tình trạng cắt khúc trong quy trình kiểm toán…

Chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp thứ 6

Nội dung làm việc còn lại của buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Dự kiến thời gian từ khi khai mạc đến bế mạc kỳ họp thứ 6 là là 41 ngày, từ ngày 21/10 đến 30/11, trong đó thời gian làm việc chính thức của Quốc hội là 35 ngày.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các Ủy ban và Hội đồng của Quốc hội và các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, làm việc khoa học hợp lý để bảo đảm tiến độ của chương trình kỳ họp. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, chỉ nên sắp xếp 3 ngày làm việc thứ 7 trên tổng số sáu ngày thứ 7 trong chương trình kỳ họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành đề nghị của Bộ TT&TT tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” tại khu vực hành lang hội trường Bộ Quốc phòng.

Các vấn đề cụ thể về bố trí thời lượng chương trình cho từng nội dung, việc chuẩn bị văn bản, kỹ thuật văn bản, phát thanh và truyền hình trực tiếp nội dung các phiên làm việc quan trọng để cử tri cả nước theo dõi… đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên làm việc

(Công An Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!