Nguyễn Sinh Hùng » Đại Biểu - Cử Tri » QH nên giám sát vụ việc cụ thể để thấy rõ sự bất cập của pháp luật

(Đại Biểu - Cử Tri) - Tham gia khá nhiều Đoàn giám sát của QH và các cơ quan của QH, tôi khách quan cho rằng, giám sát của QH, các cơ quan của QH có một kết quả rất tích cực trong việc thúc đẩy bộ máy điều hành, cũng như phát hiện vấn đề để các cơ quan có liên quan giải quyết, hoàn thiện hệ thống về pháp luật.

Tuy nhiên, giữa công sức, thời gian, kinh phí mà chúng ta dành cho hoạt động giám sát với kết quả giám sát chưa tương xứng. Nguyên nhân không phải do chúng ta chọn quá nhiều chuyên đề giám sát mà chủ yếu là do hình thức giám sát. Ngoài việc giám sát chung từng lĩnh vực, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH nên giám sát từng vụ việc cụ thể, điển hình. Tôi đề nghị trách nhiệm của các Ủy ban nên đi sâu vào những vụ việc cụ thể, chúng ta phải đi từ vụ việc cụ thể để thấy rõ được sự bất cập của chính sách, pháp luật như thế nào. Cách thức giám sát phải tính lại, giám sát được một số việc cụ thể thì mới minh họa được thực tế thực hiện chính sách, pháp luật như thế nào và từ đó sẽ có nhìn nhận, đánh giá chuẩn xác hơn.

ĐBQH Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh)

ĐBQH Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh)

Về kết quả giám sát, các Đoàn giám sát đi địa phương là nắm tình hình thực tiễn, nhưng xử lý vấn đề lại là xử lý ở Trung ương, các bộ, ngành có liên quan trong quản lý Nhà nước, chứ không phải ở địa phương. Do đó, sau khi giám sát tại địa phương, tôi đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban mời Bộ trưởng có liên quan đến giải trình tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban để làm rõ vấn đề. Tôi cho rằng, việc các Bộ trưởng giải trình tại Ủy ban của QH mới quan trọng, mới làm rõ được những vấn đề mà Đoàn giám sát đã phát hiện được tại địa phương. Và trong Báo cáo kết quả giám sát, nên xác định luôn là sẽ sửa điều luật nào của luật nào chứ không kiến nghị rồi để đó. Cách làm như vậy sẽ nâng cao được hiệu quả giám sát và phải tăng cường được chất lượng hoạt động giám sát của QH.

(DBND).

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!