Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » “Quá nửa số phiếu tín nhiệm thấp có thể xin từ chức”

(Chính trị) - Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội Lê Minh Thông nói về  nội dung đáng chú ý của Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm vừa được Quốc hội thông qua.

“Quá nửa số phiếu tín nhiệm thấp có thể xin từ chức”

Ảnh minh họa.

Sáng 12/11, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố luật Luật tổ chức Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Liên quan đến các quy định tại Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm vừa được Quốc hội thông qua, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội Lê Minh Thông cho biết:

Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, ông Thông cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ là một kênh trong số các công cụ để đánh giá cán bộ chứ không phải duy nhất để đơn vị tổ chức, sử dụng phân công bố trí cán bộ một cách hợp lý nhất.

Mặc dù vậy, theo ông Thông, nếu người được lấy phiếu tín nhiệm nhận được quá nửa số phiếu tín nhiệm thấp có thể xin từ chức; nếu có 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì thì sẽ bị Quốc hội hoặc HĐND bỏ phiếu tín nhiệm. Trong trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm, nếu không đạt số phiếu tín nhiệm theo quy định thì có thể bị điều chuyển sang làm công việc khác.

Giám đốc công an tỉnh cao nhất là đại tá

Liên quan đến quy định mới về cấp hàm đối với giám đốc công an các địa phương tại Luật công an nhân dân có hiệu lực từ 1/7/2015, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu cho biết:

Ở địa phương, chức vụ giám đốc công an Hà Nội, TP. HCM có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, 3 cấp phó là thiếu tướng. Giám đốc công an các tỉnh thành khác có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá.

Trả lời câu hỏi về việc giám đốc công an các địa phương đang mang quân hàm cấp tướng, sẽ giải quyết thế nào, Thứ trưởng Hiếu cho biết: “Quá trình đến khi luật có hiệu lực sẽ điều động, luân chuyển nhiều cán bộ”.

Tuy thiên, theo Thứ trưởng Hiếu, người đã được phong tướng rồi được giữ nguyên cấp quân hàm đã nhận vì việc phong, thăng đúng quy định, quy trình thì không có cách nào tước quân hàm với cán bộ.

“Nếu xác định cán bộ đó vẫn xứng đáng ở vị trí giám đốc công an tỉnh thì chúng tôi vẫn phải bố trí để các đồng chí đảm nhiệm chức danh đó”, ông Hiếu nói.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Hiếu, Luật cũng quy định cấp bậc hàm cao nhất là đại tướng thuộc bộ trưởng Bộ Công an; thượng tướng thuộc thứ trưởng Bộ Công an; số lượng thứ trưởng Bộ Công an có cấp bậc hàm thượng tướng không quá 6.

Sáng 11/12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật: Luật tổ chức Quốc hội, Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Luật công an nhân dân, Luật căn cước công dân, Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam và Nghị quyết về việc phê chuẩn của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật.

(Theo Bizlive)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!