Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Quốc hội sẽ dành 3 ngày để bàn công tác nhân sự tại kỳ họp 11

(Chính trị) - Sáng 25/2, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại kỳ họp 11 tới đây, Quốc hội sẽ dành thời gian bàn về công tác nhân sự.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ dành 3 ngày ở kỳ họp 11 cho vấn đề nhân sự (từ ngày 6 đến 8/4). Tuy nhiên, thời gian 3 ngày có thể không đủ nên phải làm chương trình, điều hành chi tiết, thậm chí phải tính tới phương án kéo dài đến ngày 10/4.

“Tôi không tin trong 3 ngày các đồng chí làm xong công tác nhân sự vì quy trình rất phức tạp”, ông Nguyễn Sinh Hùng nói.

Đề cập đến việc có nên thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 11 hay không, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, sẽ thống nhất trước mỗi kỳ họp cần tiến hành tiếp xúc cử tri, nên phải bố trí đoàn và đại biểu Quốc hội thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên khai mạc phiên họp thứ 45 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo gợi ý của Chủ tịch Quốc hội, đợt tiếp xúc cử tri tới đây sẽ tập trung vào 2 nội dung: Báo cáo chương trình kỳ họp; báo cáo công tác tổng kết nhiệm kỳ.

“Trong đợt tiếp xúc cử tri có thể kết hợp báo cáo về hoạt động của Đoàn ĐBQH, cũng có thể cả các đại biểu Quốc hội về nhiệm kỳ để cử tri đánh giá, cho ý kiến”, Chủ tịch Quốc hội gợi ý.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hoạt động tiếp xúc cử tri cố gắng diễn ra trong khoảng thời gian trước khi diễn ra kỳ họp, từ 15 – 18/3. Do đó, đề nghị Tổng thư ký Quốc hội thông báo cho các đoàn để thực hiện.

“Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, nội dung nhất nặng nề do đó phải tập trung để làm tốt. Quốc hội đã có 10 kỳ họp thành công tốt đẹp để lại ấn tượng trong lòng cử tri, do đó cần tiếp tục cố gắng để làm tốt kỳ họp cuối này”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Dự kiến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21/3 và bế mạc vào ngày 9/4/2016.

Kỳ họp thứ 11 sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật gồm: Luật tiếp cận thông tin, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), Luật báo chí (sửa đổi), Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), Luật dược (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Cho ý kiến về 1 dự án luật (Luật Biểu tình).

Quốc hội cũng sẽ xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 (bao gồm: mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016-2020); kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kién nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII…

Ngoài các nội dung nêu ở trên, trong dự kiến chương trình, QH sẽ dành 3 ngày để kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước…

(Theo Infonet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!