Nguyễn Sinh Hùng » Quốc Hội Việt Nam – HĐND Tỉnh/T.Phố » Quốc hội thảo luận Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Quốc Hội Việt Nam) - Hôm nay (4/11), mở đầu tuần làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và bổ sung Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Theo chương trình làm việc, buổi sáng nay, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quốc hội thảo luận Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp này sẽ lấy ý kiến về các nội dung cơ bản như: Tên gọi, tính kế thừa, tính khả thi của Luật, các cơ chế công khai, minh bạch, giám sát, phát hiện, thanh tra, kiểm tra trong thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, quy định về các lĩnh vực phải thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và Dự án Luật Hải quan (sửa đổi).

(Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!