Nguyễn Sinh Hùng » Thời sự » Sáng nay bấm nút thông qua Dự thảo Hiến pháp sửa đổi

(Thời sự) - Một ngày trước khi kết thúc kỳ họp, sáng nay, QH sẽ bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi. Phiên họp được truyền hình trực tiếp.

Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, sáng nay (28/11), Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức được các đại biểu thông qua. Trước đó, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận tại tổ và hội trường về bản Dự thảo này.

Bản dự thảo mà Chủ nhiệm UB Pháp luật QH Phan Trung Lý đọc là bản dự thảo cuối cùng, là kết quả của hàng chục hội nghị, hội thảo tham vấn, ba lần đưa ra thảo luận tại ba kỳ QH, nhiều tháng tổ chức lấy ý kiến nhân dân và hàng chục triệu lượt góp ý bằng nhiều hình thức.

Cho đến bản dự thảo gần đây nhất được trình bày hôm 18/11, về cơ bản các điểm quan trọng trong Hiến pháp không có nhiều thay đổi đáng kể:

Đại biểu ấn nút thông qua luật tại Quốc hội (Ảnh: VPQH)

Đại biểu ấn nút thông qua luật tại Quốc hội (Ảnh: VPQH)

Quy định về thu hồi đất được giữ nguyên: “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế – xã hội. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Vai trò của các thành phần kinh tế không thay đổi: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Mô hình và tổ chức chính quyền địa phương sẽ được quy định cụ thể trong luật và sau khi tổng kết việc thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường ở một số địa phương và chính quyền đô thị ở TP Hồ Chí Minh.

Các ĐB đã góp ý lần cuối cùng vào bản dự thảo này bằng cách ghi phiếu thay vì thảo luận tại hội trường.

Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Hiến pháp có một ý nghĩa rất lớn về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo cho sự phát triển của đất nước.

ĐB Trương Trọng Nghĩa: Sửa đổi Hiến pháp là việc trọng đại... Hậu thế sẽ đánh giá QH khóa 13 đã làm gì để thúc đẩy chứ không phải cản trở sự phát triển của dân tộc... Ảnh: Minh Thăng

ĐB Trương Trọng Nghĩa: Sửa đổi Hiến pháp là việc trọng đại... Hậu thế sẽ đánh giá QH khóa 13 đã làm gì để thúc đẩy chứ không phải cản trở sự phát triển của dân tộc... Ảnh: Minh Thăng

Theo Chủ tịch Quốc hội: Dự thảo Hiến pháp đã được chuẩn bị công phu và triển khai, lấy ý kiến mọi tầng lớp nhân dân trong hai năm qua. Tiếp đó, tại các kỳ họp Trung ương, Bộ Chính trị đều đã đưa ra ý kiến và được tiếp thu đầy đủ. Với tinh thần rất khiêm tốn, cầu thị Quốc hội cũng đã tiếp thu tinh hoa, trí tuệ từ nhân dân thông qua các đại biểu phản ánh ở nghị trường.

Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, mặc dù còn có điểm có những ý kiến chưa thống nhất, song Hiến pháp khi thông qua sẽ có được sự đồng thuận cao nhất.

Ông Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội, khi tổng kết các ý kiến đại biểu cũng khẳng định: Nhìn chung ý kiến của các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ sự tán thành với bố cục và nội dung của Dự thảo Hiến pháp. Các đại biểu cho rằng, bản Dự thảo Hiến pháp đã thể hiện được mục tiêu, quan điểm, định hướng lớn, những vấn đề có tính nguyên tắc về bản chất của nhà nước và chế độ ta đã được nêu trong nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội.

Dự thảo đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phù hợp với tình hình của đất nước. Các vị đại biểu Quốc hội đã góp nhiều ý kiến cụ thể với những lập luận sâu sắc và thuyết phục vào một số nội dung của Dự thảo.

Theo ông Uông Chu Lưu, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu một cách tối đa giải trình đầy đủ các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, với tinh thần để xây dựng một bản Hiến pháp có chất lượng tốt nhất trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này.

Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, một trong những người trực tiếp giúp Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của nhân dân và đại biểu Quốc hội, đến thời điểm này, bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã đủ điều kiện để thông qua./.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã cam kết UB dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi sẽ trên cơ sở góp ý của ĐB tiếp tục hoàn chỉnh một vòng nữa, tiếp thu tận cùng những ý kiến xác đáng, hợp lý “để có thể yên tâm là dù còn ý kiến khác nhau nhưng QH đã làm việc hết trách nhiệm”.

Còn trước đó, tại phiên thảo luận tại Hội trường hôm 5/11, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã lưu ý QH: “Tôi nhận thức việc sửa đổi Hiến pháp là việc trọng đại, mà tác động của nó có thể thúc đẩy hoặc cản trở bước tiến của lịch sử. Hậu thế sẽ đánh giá QH khóa 13 đã làm gì để thúc đẩy chứ không phải cản trở sự phát triển của dân tộc, mà lịch sử dân tộc ta có trí nhớ rất dai”.

Và một ngày trước khi QH kỳ này bế mạc, các ĐB sẽ quyết định số phận bản Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013.

(Vietnamnet/VOV)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!