Nguyễn Sinh Hùng » Bạn đọc » Tách khẩu mà chủ hộ không đồng ý, phải làm thế nào?

(Bạn đọc) -  Sau khi kết hôn, vợ nhập khẩu vào nhà chồng và tách hộ khẩu, chủ hộ là chồng. Do tình cảm mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nên đã sống ly thân 2 năm mà vẫn chưa ly hôn, người vợ muốn cắt khẩu vào Hà Tĩnh nhưng chủ hộ là chồng lại không đồng ý. Vậy giờ phải làm như thế nào?

Luật sư tư vấn:

chủ hộ, tách khẩu, luật

(ảnh minh họa)

Căn cứ điều 27 Luật Cư trú năm 2006 vấn đề tách sổ hộ khẩu được quy định như sau:

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Đối với trường hợp của người vợ nêu trên, do trước đây người đó nhập hộ khẩu vào nhà chồng, nên thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 25 Luật Cư trú. Vì vậy, để thực hiện được việc tách sổ hộ khẩu cần phải có “sự đồng ý của chủ hộ”. Tuy nhiên, người vợ có thể đăng ký thường trú tại nơi cư trú mới, sau đó tiến hành xóa đăng ký thường trú tại hộ khẩu nhà chồng theo quy định tại Điều 19, Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú 2006.

Điều 19 Luật cư trú 2006 quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh như sau:

“Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản”.

Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú 2006 quy định về xoá đăng ký thường trú như sau:

“1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:

đ) Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.”

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội

(Theo VNN)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!