Nguyễn Sinh Hùng » "bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân"

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

5 ứng viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương bị khiếu nại

5 ứng viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương bị khiếu nại

14/04/2016 | Trong 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 ở Trung ương có 5 ứng viên bị khiếu nại trong đó một trường hợp cho kết quả tố cáo không có căn cứ; số còn lại đang được xem xét. Sáng 14/4,...

TP HCM: Bầu 105 đại biểu HĐND khóa mới

TP HCM: Bầu 105 đại biểu HĐND khóa mới

29/02/2016 | Số lượng đại biểu được bầu là 105 đại biểu HĐND. Có 35 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị được bầu 3 đại biểu. TP HCM: Bầu 105 đại biểu HĐND khóa mới Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...

Mặt trận Tổ quốc đang xác minh tư cách đại biểu của Chủ tịch quận Đống Đa

Mặt trận Tổ quốc đang xác minh tư cách đại biểu của Chủ tịch quận Đống Đa

26/02/2016 | Sau khi nhận được đơn tố cáo ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Ủy ban MTTQ đã phối hợp với Ủy ban Bầu cử để xác minh tư cách, đạo đức đại biểu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...

Kết quả hiệp thương lần thứ nhất của 63 tỉnh thành

Kết quả hiệp thương lần thứ nhất của 63 tỉnh thành

25/02/2016 | Ngày 16/2 và 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thành đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội...

Ít nhất 10% ứng viên ĐB HĐND là người ngoài Đảng

Ít nhất 10% ứng viên ĐB HĐND là người ngoài Đảng

20/01/2016 | UB Thường vụ QH vừa ra nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...

Trung ương thảo luận Đề án bầu cử đại biểu QH, HĐND

Trung ương thảo luận Đề án bầu cử đại biểu QH, HĐND

07/10/2015 | Ngày 7/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Buổi sáng, Trung ương làm...