Nguyễn Sinh Hùng » "Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam"

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dâng hoa, viếng Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dâng hoa, viếng Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông

25/12/2015 | Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, dâng hoa và viếng Chủ tịch Mao Trạch Đông tại khu tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông ở thành phố Thiều Sơn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Chiều 25/12,...