Nguyễn Sinh Hùng » "Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ"

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ

Đánh thẳng đánh mạnh và dấu ấn Trần Đại Quang

Đánh thẳng đánh mạnh và dấu ấn Trần Đại Quang

01/04/2016 | Đại tướng Trần Đại Quang, người vừa được Quốc hội tín nhiệm giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước. Không có những phát ngôn tạo “sóng dư luận”, không có những chuyến đi thị sát rầm...