Nguyễn Sinh Hùng » "công tác giữ gìn ANTT"

công tác giữ gìn ANTT

Những hình ảnh đẹp trong hành trình về đất Tổ

Những hình ảnh đẹp trong hành trình về đất Tổ

16/04/2016 | Trống đồng rền vang như lời cha ông vọng về từ thủa hồng hoang dựng nước. Đỉnh thiêng Nghĩa Lĩnh trầm mặc bảng lảng trầm hương đan quyện vào trong những tán đại thụ, vương vấn trên sắc cờ...