Nguyễn Sinh Hùng » "đăng ký cư trú"

đăng ký cư trú

Không nên quản lý dân cư theo hộ khẩu

Không nên quản lý dân cư theo hộ khẩu

25/05/2013 | Tại phiên thảo luận tổ chiều qua (24.5), các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về dự án luật Cư trú. Đại biểu (ĐB) Trần Du Lịch (TP.HCM) đề nghị luật không nên bàn sâu về vấn đề...