ĐBQH

ĐBQH Nguyễn Thị Phương Đào: Phát huy vai trò chủ động của MTTQ trong việc tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri

ĐBQH Nguyễn Thị Phương Đào: Phát huy vai trò chủ động của MTTQ trong việc tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri

30/09/2012 | ĐBQH, CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐÀO cho rằng, vai trò của MTTQ tỉnh nói riêng và MTTQ các cấp nói chung đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH là rất quan trọng....

ĐBQH Trần Thị Hoa Sinh: Cơ quan thẩm tra tham gia ngay từ đầu để nâng cao chất lượng các dự án luật

ĐBQH Trần Thị Hoa Sinh: Cơ quan thẩm tra tham gia ngay từ đầu để nâng cao chất lượng các dự án luật

30/09/2012 | Trao đổi với Phóng viên, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH LẠNG SƠN TRẦN THỊ HOA SINH cho rằng, cơ quan thẩm tra tham gia ngay từ đầu với cơ quan trình dự án luật để nắm được nội dung của dự án luật....

ĐBQH Nguyễn Văn Rinh: Hàng triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang chờ đợi được thụ hưởng chính sách ưu đãi

ĐBQH Nguyễn Văn Rinh: Hàng triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang chờ đợi được thụ hưởng chính sách ưu đãi

30/09/2012 | Theo ĐBQH, CHỦ TỊCH HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM NGUYỄN VĂN RINH, đời sống của hàng triệu nạn nhân chất độc hóa học/dioxin trên cả nước hiện còn gặp nhiều khó khăn. Họ được...

ĐBQH Đồng Hữu Mạo: Cơ quan thẩm tra nên từ chối trình QH dự án luật chậm tiến độ

ĐBQH Đồng Hữu Mạo: Cơ quan thẩm tra nên từ chối trình QH dự án luật chậm tiến độ

30/09/2012 | Theo PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN (PTĐ) ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐỒNG HỮU MẠO, để không làm ảnh hưởng đến Chương trình xây dựng luật pháp lệnh, cơ quan thẩm tra nên từ chối không trình QH những dự án luật...

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường: Quy định liên quan đến bảo hiểm tiền gửi còn mang tính nguyên tắc

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường: Quy định liên quan đến bảo hiểm tiền gửi còn mang tính nguyên tắc

30/09/2012 | Tôi nhận thấy những quy định về các vấn đề liên quan đến tổ chức bảo hiểm tiền gửi còn mang tính nguyên tắc và chưa thực sự thể hiện tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức tiền gửi....

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường: Rà soát lại những quy định chưa cụ thể

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường: Rà soát lại những quy định chưa cụ thể

30/09/2012 | Giá là vấn đề liên quan và tác động trực tiếp đến mọi người tiêu dùng và đến mọi tổ chức, cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế. Về cơ bản giá phải tuân theo các quy luật kinh tế, Nhà...