Nguyễn Sinh Hùng » "Đinh Duy Long"

Đinh Duy Long

“Đồng chí trả lời không vô rồi!”

“Đồng chí trả lời không vô rồi!”

15/11/2013 | Đó là nhận xét của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân (đại biểu HĐND TP) đối với phần giải trình của ông Đinh Duy Long – phó giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 11 tại cuộc tiếp xúc cử...