Nguyễn Sinh Hùng » "đô thị loại I"

đô thị loại I

Xây dựng đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I

Xây dựng đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I

11/09/2015 | Đó là mục tiêu đề ra trong Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đồ án, đô thị Bắc Ninh có tổng diện tích...

Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Việt Trì trở thành đô thị loại I

Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Việt Trì trở thành đô thị loại I

03/06/2012 | Đánh dấu chặng đường chiến đấu, xây dựng và phát triển trong suốt 50 năm qua, ngày 2/6, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Việt Trì đã tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố...