Dự Thảo Luật Quốc Tịch | Nguyễn Sinh Hùng
Nguyễn Sinh Hùng » "Dự thảo Luật quốc tịch"

Dự thảo Luật quốc tịch

Người Việt Nam ở nước ngoài “hết lo” mất quốc tịch

Người Việt Nam ở nước ngoài “hết lo” mất quốc tịch

24/06/2014 | Sáng 24/6, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam. Điểm đáng chú ý nhất là việc sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 13 của Luật...

Việt kiều không còn lo mất quốc tịch

Việt kiều không còn lo mất quốc tịch

16/05/2014 | Diễn biến thảo luận về Dự thảo Luật quốc tịch (sửa đổi) tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16.5, hơn 4,5 triệu người Việt ở nước ngoài không còn lo mất quốc tịch nữa. Theo Chủ tịch Quốc...